standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Przetargi 2011

1)Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok.30.000 dm3)w 2011 roku do 4 obiektów administrowanych przez Urząd Gminy Dąbrowa
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 25.01.2011r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]2)Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na części działki nr 510/22, 497 i 491/6 (przed podziałem geodezyjnym działka nr 491) w Dąbrowie (m. Sokolniki) - I etap.
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR][Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 09.02.2011r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


3) Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Karczowie ul. Szkolna 2 -Etap II
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Zmiana nr 1 SIWZ z 17.02.2011r.] [Zmiana nr 1 ogłoszenia z 17.02.2011r] [Zmiana nr 2 SIWZ z 22.02.2011r.] [Zmiana nr 2 ogłoszenia z 22.02.2011r] [Zmiana nr 3 SIWZ z 24.02.2011r.] [Zmiana nr 3 ogłoszenia z 24.02.2011r][Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu przetargu z 09.03.2011r.] [Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty z 12.04.2011r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


4) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dąbrowie ul. Szkolna 9.
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Mapa] [Wyjaśnienie nr 1 z 11.03.2011r] [Zmiana nr 1 ogłoszenia z 11.03.2011r] [Zawiadomienie o wyborze oferty z 31.03.2011r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


5) Remont (odbudowa) drogi gminnej nr 109212 O ul. Boczna i nr 109213 O ul. Leśna w Żelaznej oraz drogi wewnętrznej ul. Odrzańskiej w Niewodnikach
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót][Projekt budowlany] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze oferty z 10.05.2011r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


6) Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Karczowie ul. Szkolna 2 – Etap III
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [plik ATH] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze oferty z 01.07.2011r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


7) Budowa ul. Polnej oraz części ul. Ogrodowej na osiedlu w Chróścinie wraz z budową kanalizacji deszczowej
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Zmiana nr 1 SIWZ z 25.08.2011r] [Zmiana nr 1 ogłoszenia z 25.08.2011r] [Zmiana nr 2 SIWZ z 01.09.2011r] [Zmiana nr 2 ogłoszenia z 01.09.2011r] [Zawiadomienie o wyborze oferty z 07.09.2011r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


8) Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dabrowa w wysokości 3 195 015 zł
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki nr a.1); a.2); b); c); d.1); d.2); d.3); d.4); e) do SIWZ nr 271.8.2011] [Wyjaśnienie nr 1 SIWZ z 21.09.2011r] [Zmiana nr 1 ogłoszenia z 21.09.2011r] [Zawiadomienie o wyborze oferty z 29.09.2011r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


9) Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa ul. Polnej oraz części ul. Ogrodowej na osiedlu w Chróścinie wraz z budową kanalizacji deszczowej
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki nr a.1); a.2); b); c); d); e) do SIWZ nr 271.9.2011] [Zawiadomienie o wyborze oferty z 17.11.2011r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


10) Uwierz w siebie - wygraj przyszłość - Prowadzenie zajęć Szkolnego Ośrodka Kariery, zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć psychologiczno - pedagogicznych w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Chróścinie, Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Dąbrowie i Publicznym Gimnazjum w Żelaznej
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki nr od 1 do 7 do SIWZ] [Zawiadomienie o wyborze oferty z 22.11.2011r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


11) Wiara w siebie kluczem do sukcesu - Prowadzenie zajęć wyrównawczych z terapii pedagogicznej, zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć psychologiczno - pedagogicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Chróścinie, Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dąbrowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku i Publicznej Szkole Podstawowej w Sławicach
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki nr od 1 do 7 do SIWZ] [Wyjaśnienie nr 1 SIWZ z 10.11.2011r] [Zmiana nr 1 ogłoszenia z 10.11.2011r] [Zawiadomienie o wyborze oferty z 23.11.2011r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] [Unieważnienie postępowania w części 16]


12) Przewóz młodzieży na zajęcia pozalekcyjne zapewnieniem opieki oraz przewóz na wycieczki i warsztaty wyjazdowe realizowany zgodnie z projektem „Uwierz w siebie – wygraj przyszłość”
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Zmiana nr 1 SIZW z 28.11.2011r] [Zawiadomienie o wyborze oferty z 01.12.2011r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


13) Przewóz młodzieży na zajęcia pozalekcyjne zapewnieniem opieki oraz przewóz na wycieczki i warsztaty wyjazdowe realizowany zgodnie z projektem „Wiara w siebie kluczem do sukcesu”
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Zawiadomienie o wyborze oferty z 01.12.2011r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


14) Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok.25.000 dm3)w 2012 roku do 4 obiektów administrowanych przez Urząd Gminy Dąbrowa
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Zawiadomienie o wyborze oferty z 20.12.2011r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


15) Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku zgodnie z projektem „Wiara w siebie kluczem do sukcesu”
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Zawiadomienie o wyborze oferty z 09.01.2012r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]
udostępniono: 31.01.12 10:46 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku