standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Budżet 2015Uchwała nr 489/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa na 2015 r. [2015-04-16]

Uchwała nr 490/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletiej prognozie finansowej Gminy Dąbrowa na lata 2015 - 2024 . [2015-04-16]

Uchwała nr 657/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowa.[2015-01-20]

Zarządzenie Nr SEK.0050.6.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015. [2015-04-16]

Zarządzenie Nr SEK.0050.11.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015. [2015-04-16]

Zarządzenie Nr SEK.0050.19.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015. [2015-04-16]

Zarządzenie Nr SEK.0050.26.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015. [2015-04-16]

Sprawozdanie (Rb-NDS) kwartalne o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku [2015-04-21]

Uchwała Nr 140/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2014 r.[2015- 05-11]

Zarządzenie NR SEK.0050.42.2015 Wójta gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-07-03][

Zarządzenie Nr SEK.0050.45.2015 Wójta Gminy Dąrowa z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-07-03]

Zarządzenie NR SEK.0050.49.2015 Wójta Gminy Dąrowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-07-03]

Zarządzenie NR SEK.0050.57.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-07-03]

Zarządzenie NR SEK.0050.68.2015 Wójta Gminy Dąrowa z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany udżetu gminy Dąrowa na rok 2015.[2015-07-03]

Zarządzenie NR SEK.0050.66.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-07-03]

Sprawozdanie R-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r.[2015-07-28]

Zarządzenie NR SEK.0050.77.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmiany udżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-07-28]

Zarządzenie NR SEK.0050.79.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-07-28]

Zarządzenie NR SEK.0050.81.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.

Zarządzenie NR SEK.0050.93.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2015 r.w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-09-09]

Zarządzenie NR SEK.0050.95.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-09-09]

Zarządzenie NR SEK.0050.97.2015 Wóta Gminy Dąbrowa z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-09-09]

Zarządzenie Nr SEK.005.100.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-09-10]

Zarządzenie Nr SEK.0050.102.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-09-10]

Zarządzenie Nr SEK.0050.110.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-10-15]

Zarządzenie nr SEK.0050.113.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015 [2015-09-28]

Zarządzenie nr SEK.0050.115.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015 [2015-09-28]

Zarządzenie nr SEK.0050.119.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z 29 września 2015r., Zarządzenie nr SEK.0050.121.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z 29 września 2015r. oraz Zarządzenie nr SEK.0050.123.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z 30 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015 [2015-10-02]

Sprawozdanie (Rb-NDS) kwartalne o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 roku [2015-10-21]

Zarządzenie Nr SEK.0050.133.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-10-23]

Zarządzenie Nr SEK.0050.135.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-10-23]

Zarządzenie Nr SEK.0050.138.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-10-23]

Zarządzenie Nr SEK.0050.140.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-10-23]

Zarządzenie Nr SEK.0050.142.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-10-23]

Zarządzenie Nr SEK.0050.145.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-10-28]

Zarządzenie Nr SEK.0050.147.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-10-28]

Zarządzenie Nr SEK.0050.149.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-10-28]

Uchwała Nr 319/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 września 2015 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa za I półrocze 2015 r.[2015-11-06]

Zarządzenie Nr 0050.166.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 Listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-12-09]

Zarządzenie Nr 0050.172.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2015.[2015-12-09]

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.[2016-02-19]

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku - korekta.[2016-03-01]

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r.[2016-04-18]

Uchwała Nr 121/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r. [2016-05-19]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 maja 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2016 [2016-06-02]

udostępniono: 02.06.16 12:23 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Katarzyna Dworczak | dziennik zmian | wersja do druku