standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Strona główna

Gmina Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
49-120 Dąbrowa

tel./fax. (077) 464 10 10

NIP Gminy Dąbrowa: 991-04-58-640
REGON Gminy Dąbrowa: 531 413 047

NIP Urzędu Gminy Dąbrowa: 754-18-96-773
REGON Urzędu Gminy: 000 532 903

e-mail: ug@gminadabrowa.pl

Identyfikator Gminy (TERYT): 160902 2

Godziny pracy Urzędu Gminy Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56:
poniedziałki, wtorki, środy: od godz. 7:30 do godz. 15:30,
czwartki: od godz. 7:30 do godz. 17:30,
piątki: od godz.7:30 do godz. 13:30


Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 7:40 do 15:20,
czwartki w godzinach od 7:40 do 17:20,
piątki w godzinach od 7:40 do 13:20.


Skargi i wnioski przyjmują w siedzibie Urzędu:

Wójt Gminy – w każdy czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00,

Sekretarz Gminy – codziennie,

Kierownik Referatu Organizacyjnego–zgłoszone ustnie do protokołu.


Zasady składania pism w formie elektronicznej (w tym wniosków o informację publiczną) do Urzędu Gminy Dąbrowa:

Szanowni Państwo, z uwagi na docierające do Urzędu sygnały o problemach związanych z odbieraniem i doręczaniem korespondencji nadsyłanej poczta elektroniczną (e-mail), uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich pism adresowanych do Urzędu droga elektroniczną (skarg, wniosków, petycji, wniosków o udzielenie informacji publicznej itp.) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP. Adres skrytki ePUAP Urzędu Gminy Dąbrowa: /y69foca544/skrytka
Przesyłanie korespondencji drogą mailową obciążone jest wysokim ryzykiem niedostarczenia jej do urzędu (zakwalifikowania przez system jako spam), zaś w przypadku udzielanej przez Urząd odpowiedzi na pismo – prawdopodobieństwem niedoręczenia do odbiorcy.
Jeżeli zatem zależy Państwu na bezpieczeństwie i pewności w korespondencji elektronicznej z Urzędem, zaleca się korzystanie z wolnego od ryzyka niedostarczenia pisma systemu e-PUAP.
Skrzynkę na platformie ePUAP można założyć na: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil
Potwierdzenie Profilu Zaufanego systemu ePUAP można uzyskać w godzinach urzędowania w punktach potwierdzenia Profilu Zaufanego.

Konta bankowe: /zmiana od 1 lipca 2012r./

Wpłaty z tytułu podatków i opłat:
(podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, opłata skarbowa, itp.)
BGK O/Opole
Nr 49 1130 1219 0026 3109 4920 0001
PL 49 1130 1219 0026 3109 4920 0001 GOSKPLPW - SWIFT

Wpłaty związane z zamówieniami publicznymi i sprzedażą nieruchomości:
wadia przetargowe, należyte zabezpieczenie mienia)
BGK O/Opole
Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003

Rachunek Organu
BGK O/Opole
Nr 11 1130 1219 0026 3109 4920 0006

udostępniono: 08.07.15 14:03 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku