standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Wybory Samorządowe 2014

Wyniki wyborów w Gminie Dąbrowa:

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Dąbrowa [2014-11-19]

Protokół z wyborów do Rady Gminy Dąbrowa [2014-11-19]

Zestawienia wyników głosowania w okręgach wyborczych [2014-11-19]

Protokoły obsadzenia mandatów radnych bez głosowania do Rady Gminy Dąbrowa [2014-11-19]

****************
Pozostałe dokumenty wyborcze:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA z dnia 29 sierpnia 2014 roku - informacja o okręgach, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [2014-08-29]

Zarządzenie nr SEK.0050.83.2014 Wójta Gminy Dabrowa z 28 sierpnia 2014r. – miejsca umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych [2014-08-29]

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 27 sierpnia 2014 r. - zawiadomienia o utworzeniu KW.doc [2014-08-29]

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 27 sierpnia 2014 r. - zgłaszanie kandydatów do TKW [2014-08-29]

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [2014-08-29]

Zawiadomienie o zwołaniu I posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej.[2014-09-22]

Komunikat Gminej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z I posiedzenia odbytego w dniu 23 września 2014r.[2014-09-25]

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędacych miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.[2014-09-26]

W załącznikach do niniejszej informacji zamieszczony są dokumenty związane ze zgłoszeniem list kandydatów na radnych.[2014-09-26]

Zał. Nr 1 - zgłaszanie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.[2014-09-26]
Zał. Nr 2 - Poparcie na liście kandydatów.[2014-09-26]
Zał. Nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.[2014-09-26]
Zał. Nr 4 - Oświadczenie Lustracyjne.[2014-09-26]
Zał. Nr 5 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.[2014-09-26]

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzien 16 listopada 2014r.[2014-09-26]

W załącznikach do niniejszej informacji zamieszczone są dokumenty związane ze zgłoszeniem kandydata na wójta.[2014-09-26]

Zał. Nr 1 - zgłaszanie kandydata wójta w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.[2014-09-26]
Zał. Nr 2 - oświadczenie zgody na kandydowanie.[2014-09-26]
Zał. Nr 3 - oświadczenie lustracyjne.[2014-09-26]
Zał. Nr 4 - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.[2014-09-26]

Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie powołania Pełnomicnika Gminnej Komisji Wyborczej ds.obsługi informatycznej.[2014-09-26]

Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 25 września 2014 r.w sprawie powołania operatorów wprowadzania danych.[2014-09-29]

Zarządzenie nr SEK.0050.107.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Dąbrowa [2014-10-07]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 3 października 2014r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych [2014-10-07]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu do zglaszania list kandydatów na radnych [2014-10-08]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatu radnych Rady Gminy Dąbrowa bez głosowania w okręgu wyborczym Nr 2 [20014-10-15]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mantatów radnych Rady Gminy Dąbrowa bez głosowania w okręgu wyborczym Nr 3 [2014-10-15]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Dąbrowa bez głosowania w okręgu wyborczym Nr 5 [2014-10-15]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Dąbrowa bez głosowania w okręgu wyborczym Nr 6 [2014-10-15]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mantatów radnych Rady Gminy Dąbrowa bez głosowania w okręgu wyborczym Nr 8 [2014-10-15]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Dąbrowa bez głosowania w okręgu wyborczym Nr 9 [2014-10-15]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mantatów radnych Rady Gminy Dąbrowa bez głosowania w okręgu wyborczym Nr 10 [2014-10-15]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Dąbrowa bez głosowania w okręgu wyborczym Nr 11 [2014-10-15]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Dąbrowa bez głosowania w okręgu wyborczym Nr 12 [2014-10-15]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Dąbrowa bez głosowania w okręgu wyborczym Nr 13 [2014-10-15]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Dąbrowa bez głosowania w okręgu wyborczym Nr 14 [2014-10-15]

Zawiadomienie Gminnej Komisji wyborczej w Dąbrowie w sprawie losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w Dąbrowie i Karczowie [2014-10-20]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Dąbrowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [2014-10-22]

Obwieszczenie Gminnej Komisji wyborczej w Dąbrowie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w gminie Dąbrowa [2014-10-24]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Dąbrowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 października 2014 r.

Zaproszenie na pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatow i sejmików województw oraz na wójta
udostępniono: 19.11.14 08:56 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku