standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Wybory parlamentarne 2011WIZUALIZACJA WYBORÓW w Gminie Dąbrowa >>

/wersje papierowe protokołów wyborczych do wglądu w tut. Urzędzie Gminy pok. nr 105, I piętro/


Informacja o wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu w 2011 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.77.2011 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Dąbrowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr OR.0050.78.2011 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Dąbrowa obwodowej komisji wyborczej, dla celów korespondencyjnych

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 sierpnia 2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibacg obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Komunikat Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Dąbrowa [2011-09-07]

Komunikat Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 września 2011 roku w sprawie udostępnienia spisu wyborców [2011-09-08]

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 6 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 52 [13-09-2011]

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21 [2011-09-13]

Zarządzenie nr OR.0050.93.2011 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2011 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów – urzędnika wyborczego w gminie Dąbrowa [2011-09-15]

Zarządzenie nr OR.0050.96.2011 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 września 2011 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Dąbrowa w dniu 9 października 2011 roku [2011-09-15]

Wykaz składów osobowych obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Dąbrowa [2011-09-19]

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w gminie Dąbrowa dla przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w dniu 9 października 2011 roku [2011-09-21]

Wyniki dokonanych wyborów przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji na pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych zwołanych przez Wójta Gminy Dąbrowa dla przeprowadzenia wyborów parlamentarnych zarządzonych w dniu 9 października 2011 roku [2011-09-22]

Protokół z pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych gminy Dąbrowa zwołanymi przez Wójta Gminy Dąbrowa w związku z wyborami parlamentarnymi zarządzonymi na dzień 9 października 2011 roku [2011-09-22]

Informacja o terminie szkolenia przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych oraz członków tych komisji wskazanych przez Wójta w sprawie omówienia zadań komisji wyborczych w czasie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku [2011-09-26]

UCHWAŁA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU z dnia 26 września 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu prac wykonywanych w dniach poprzedzających dzień głosowania i w dniu głosowania oraz zasady współdziałania z komisjami obwodowymi oraz z wójtami (burmistrzami i prezydentami miast) w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [2011-09-28]

Informacja dla Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych w sprawie liczenia kart do głosowania [2011-10-04]

Podziękowanie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu [2011-10-20]
udostępniono: 20.10.11 10:03 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku