standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Ogłoszenia 2013Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.16.2013.WJ) [2013-12-31]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6730.87.2013.AO) [2013-12-31]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.15.2013.WJ) [2013-12-17]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 11 grudnia 2013 r.(dot. sprawy nr GKMOS.6220.4.2013).[2013-12-13]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 11 grudnia 2013r. (dot.sprawy nr GP.6733.14.2013.AO) [2013-12-12]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9 grudnia 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.13.2013.WJ) [2013-12-10]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27 listopada 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.12.2013.AO) [2013-11-28]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6730.89.2013.AO) [2013-11-15]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 13 listopada 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.10.2013.AO) [2013-11-13]

Zawiadomienie Wójta Gminy z 30.10.2013r. dot. budowy budynku chlewni w Ciepielowicach (nr sprawy GKMOS.6220.4.2013) [2013-10-31]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 23 października 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.10.2013.AO) [2013-10-23]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24 września 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.10.2013.AO) [2013-09-24]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17 września 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.8.2013.AO) [2013-09-17]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16 września 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.9.2013.AO) [2013-09-16]

Ogłoszenie Wójta Gminy dot. zimowego utrzymania dróg [2013-09-04]

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej [2013-08-26]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 23 sierpnia 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.9.2013.AO) [2013-08-26]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 23 sierpnia 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.8.2013.AO) [2013-08-26]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 sierpnia 2013r. (dot.sprawy nr GKMOS.6220.4.2013) [2013-08-23]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 sierpnia 2013r. (dot.sprawy nr GP.6733.6.2013.AO [2013-08-14]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 sierpnia 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.7.2013.AO) [2013-08-08]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30 lipca 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.6.2013.AO) [2013-07-30]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25 lipca 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.9.2013.AO) [2013-07-25]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24 lipca 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.8.2013.AO) [2013-07-24]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Dąbrowa na lata 2013-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. [2013-07-24]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.7.2013.AO) [2013-07-22]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16 lipca 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.5.2013.AO) [2013-07-16]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 28 czerwca 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.6.2013.AO) [2013-06-28]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 26 czerwca 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.5.2013.AO) [2013-06-27]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21 czerwca 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.7.2013.AO) [2013-06-21]

Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 4 czerwca 2013r. o numerze WB.6740.4.302.2013.AH dot. zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót polegających na przebudowy linii napowietrznej 110kV Groszowice – Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze oraz zabudową światłowodu [2013-06-17]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 23 maja 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.5.2013.AO) [2013-06-13]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10 czerwca 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.2.2013.WJ) [2013-06-10]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 6 czerwca 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6730.112.2012.AO) [2013-06-06]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24 maja 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.2.2013.WJ) [2013-05-24]

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 459 w m. Narok w km 8+600,00 - 10+555,00 [2013-05-22]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17.05.2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.1.2013.WJ) [2013-05-20]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 maja 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6730.16.2013.WJ) [2013-05-20]

Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 18 kwietnia 2013r. o numerze WB.6740.4.302.2013.AH dot. przebudowy linii napowietrznej 110kV Groszowice – Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze oraz zabudową światłowodu [2013-04-24]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 18 kwietnia 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.2.2013.WJ) [2013-04-18]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 18 kwietnia 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.1.2013.WJ) [2013-04-18]

Ogłoszenia Wójta o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MPZP dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach, a także o terminie zbierania wniosków – do dnia 20 maja 2013 r. [2013-04-16]

Zawiadomienia Wójta z 16 kwietnia 2013r. o zamieszczeniu w Publicznie Dostępnym Wykazie danych o \"Opracowaniu ekofizjograficznym\" Gminy Dąbrowa [2013-04-16]

Zawiadomienie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania z dnia 5 kwietnia 2013 r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.4.2013) [2013-04-11]

Zawiadomienie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania z dnia 25 marca 2013 r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.3.2013) [2013-04-11]

Zawiadomienie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania z dnia 21 marca 2013 r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.2.2013) [2013-04-11]

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 459 w m. Narok w km 8+600,00 - 10+555,00 [2013-04-09]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18.02.2013 r. ( dot.sprawy nr GP.6733.28.2012.WJ) [ 2013-02-20]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31.01.2013 r. (dot.sprawy nr GP.6733.28.2012.WJ) [2013-02-01]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21 stycznia 2013r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.16.2012) [2013-01-29]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14 stycznia 2013 r. (dot. sprawy nr GP.6733.27.2012.AO) [2013-01-15]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Wójta Gminy z dnia 7 stycznia 2013 r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.1.2013) [2013-01-08]

Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych Programu Ochrony Powietrza [2013-06-04]

obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 czerwca 2013 r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.4.2013 r.) [2013-06-04]
udostępniono: 27.05.14 08:33 opis zmiany: | zmiany dokonał: Katarzyna Dworczak | dziennik zmian | wersja do druku