standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Przetargi 2013

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa


[Ogłoszenia 2013-049012]
[SIWZ Nr 271.1.2013 z 10.04.2013r. w raz z załącznikami od nr 2 do nr 10]
[Załącznik nr 1 do SIWZ]
[Druki, formularze w wersji edytowalnej /plik doc/]
[Ogłoszenie opublikowane Nr 120181-2013-pl]

Wyjaśnienie SIWZ nr 1 (pismo nr OR.271.1.2013 z 07.05.2013 wraz z załącznikiem)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.1.2013 z 29.05.2013)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2013/S 121-2080162) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni przy ulicy Ceglanej w Sławicach (Nr sprawy OR.271.2.2013r.)
[Ogłoszenie nr 163590 – 2013 z 24.04.2013r.]
[SIWZ z 24.04.2013r. wraz z załącznikami od nr 5 do nr 10]
[Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 SIWZ]
[STWiOR - załącznik nr 2 SIWZ]
[Przedmiar robót - załącznik nr 3 SIWZ]
[Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 SIWZ]
[Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ]

Zmiana SIWZ nr 1 (pismo nr OR.271.2.2013r. z 10.05.2013r.)
Załącznik nr 1 do pisma nr OR.271.2.2013r. z 10.05.2013r.
Zmiana ogłoszenia nr 1 /nr 184476 – 2013/

Zmiana/wyjaśnienie SIWZ nr 2 (pismo nr OR.271.2.2013r. z 16.05.2013r. wraz z załącznikiem nr 1)
Załącznik nr 2 do pismo nr OR.271.2.2013r. z 16.05.2013r.
Załącznik nr 3 do pismo nr OR.271.2.2013r. z 16.05.2013r.
Zmiana ogłoszenia nr 2 /192548 - 2013/

Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.2.2013 z 10.06.2013)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 240720 - 2013 z 24 czerwca 2013r.
3) Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2014 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.4.2013r.)
[Ogłoszenie nr 496356 - 2013 z 03.12.2013r.][SIWZ z 03.12.2013r. w raz z załącznikami od nr 2 do nr 6][Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki umowy][Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 2 do nr 6 SIWZ]
Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.4.2013 z 23.12.2013r.)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 6974 - 2014 z 8 stycznia 2014r.

4) Przewóz i opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa do Szkół Specjalnych w Opolu w 2014 roku (Nr sprawy GZEASiP.271.1.2013r.)

[Ogłoszenie nr 510102 – 2013 z 10.12.2013r.][SIWZ z 10.12.2013r. w raz z załącznikami od nr 2 do nr 6][Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki umowy]
Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr GZEASiP.271.1.2013 z 30.12.2013r.)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 6752 - 2014 z 08 stycznia 2014r.
udostępniono: 08.01.14 10:53 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku