standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa i o możliwościach zapoznania się z jego treścią [2011-02-16]

Komunikat Wójta Gminy z 28 stycznia 2011 roku [2011-01-31]

Informacja z 30.11.2009r. [2009-12-02]

I N F O R M A C J A

Trwają prace związane z opracowaniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa.
W dniu 28 lipca odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
Aktualnie materiał jest korygowany, w związku z czym wyłożenie projektu zmiany studium do publicznego wglądu nastąpi przypuszczalnie za ok. dwa miesiące.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa z 23.03.2010r. [2010-03-23]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 28.04.2009r. o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa [2009-04-29]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa z dnia 10-06-2008 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa o dostępie do opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby zmiany \"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa\" z dnia 10-06-2008 r.

Druk wniosku do zmiany studium.
udostępniono: 16.02.11 13:14 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku