standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Zasady kontroli

Zarządzenie nr 30/10 Wójta Gminy Dąbrowa z 29 marca 2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dąbrowa i jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa oraz zasad jej koordynacji

Zarządzenie nr 40/10 Wójta Gminy Dąbrowa z 12 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia funkcji koordynatora kontroli zarządczej w Gminie Dąbrowa /z dniem 8 lipca 2011 straciło moc/

Zarządzenie Nr OR.0050.65.2011 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy funkcji koordynatora kontroli zarządczej w Gminie Dąbrowa

Zarządzenie Nr OR.120.7.2012 Kierownika Urzędu Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych czynności podejmowanych w ramach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dąbrowa [2012-11-22]

Zarządzenie Nr OR.120.8.2012 Kierownika Urzędu Gminy Dąbrowa z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Dąbrowa standardów kontroli zarządczej, regulacji odnoszących się do tych standardów oraz obowiązków koordynatora kontroli zarządczej gminy Dąbrowa związanych z wykonaniem zarządzenia [2013-01-09]
Załącznik do zarządzenia nr OR.120.8.2012r . Kierownika Urzędu Gminy Dąbrowa z dnia 11 grudnia 2012 r. Standardy oraz regulacje odnoszące się do standardów [2013-01-09]

Zarządzenie nr OR.120.5.2014 Kierownika Urzędu Gminy Dąbrowa z dnia 20 października 2014 roku zmieniające zarządzenie nr OR.120.8.2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Dąbrowa standardów kontroli zarządczej, regulacji odnoszących się do tych standardów oraz obowiązków koordynatora kontroli zarządczej gminy Dąbrowa związanych z wykonaniem zarządzenia [2014-10-21]
udostępniono: 21.10.14 12:37 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku