standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Uchwały 2003

* Uchwała Nr X/72/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2003 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.

* Uchwała Nr X/73/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

* Uchwała Nr X/74/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej

* Uchwała X/75/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Dąbrowie

* Uchwała X/76/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia gminy Dąbrowa

* Uchwała Nr X/77/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników

* Uchwała Nr XI/78/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2004-2007

* Uchwała Nr XI/79/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opolu na kadencję 2004-2007

* Uchwała Nr XI/80/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych działającego przy Sądzie Rejonowym w Opolu na kadencję 2004-2007

* Uchwała Nr XI/81/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 października 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa, dotyczącej terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Narok

* Uchwała Nr XI/82/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Chróścinie

* Uchwała Nr XII/83/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Dąbrowa na rok 2004

* Uchwała Nr XII/84/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości

* Uchwała Nr XII/85/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych

* Uchwała Nr XII/86/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji o nieruchomościach

* Uchwała Nr XII/87/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2003 rok

* Uchwała Nr XII/88/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XIII/89/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

Uchwała Nr XIII/90/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2003 rok

Uchwała Nr XIII/91/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających na dzień 31 grudnia 2003 roku

Uchwała Nr XIII/92/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany statutu Międzygminnego Związku „Trias Opolski”, którego Gmina Dąbrowa jest członkiem

Uchwała XIII/93/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Chróścinie

Uchwała Nr XIII/94/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
udostępniono: 26.04.04 01:45 opis zmiany: nie okreslono | zmiany dokonał: Administrator | wersja do druku