standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Ogłoszenia 2015

Informacja Wójta o wspraciu finansowym szkół na realizację zadania publicznego w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organow prowadzącycg szkoły podstawowe i szkoły artystyczne [2016-01-14]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wydaniu decyzji Nr 16/15 do sprawy GP.6733.15.2015.WJ dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sieć kanalizacji sanitarnej na częściach działek nr 320/68 i 320/73 z k.m. 1 w Karczowie) [2015-12-22]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.16.2015.AO). [2015-12-18]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2015 r. ( dot. spr. GP.6730.78.2015.WJ - wydanie decyzji o warunkach zabudowy z dnia 10 grudnia 2015 r. dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej na część działki nr. 290/2 k.m w Naroku).[2015-12-17]


Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14 grudnia 2015r. (dot. wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, sprawa nr GP.6733.18.2015.WJ) [2015-12-15]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9 grudnia 2015r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.3.2015) [2015-12-10]

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu ( Nr.WOOŚ.4233.7.2015.IM.1 z dnia 4 grudnia 2015 .[2015-12-16]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25 listopada 2015r. (dot. sprawy nr GKMOS.6733.17.2015) [2015-11-26]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20 listopada 2015r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.9.2015) [2015-11-24]

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (Nr WOOŚ.4233.4.2015.IM.16 z 19.11.2015r.) [2015-11-24]

Zawiadomienia Marszałka Województwa Opolskiego z 12.11.2015r. o wszczęciu postępowania - w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych i badań geofizycznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb budowy gazociągu wysokiego ciśnienia (Zdzieszowice-Wrocław) [2015-11-19]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17 listopada 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.14.2015.AO) [2015-11-19]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16 listopada 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.12.2015.AO) [2015-11-19]

Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 16.11.2015r. o wydaniu decyzji celu publicznego do sprawy GP.6733.13.2015.WJ - budowa linii energetycznej i 5 słupów wraz z oprawą oświetleniową w Naroku [2015-11-19]

Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 16.11.2015r. o wydaniu decyzji celu publicznego do sprawy GP.6733.11.2015.WJ dot. budowy sieci wodociągowej w Karczowie [2015-11-19]

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dot. decyzji IN.V.7840.1.104.2015.MBA o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej, obejmującej budowę dwutorowej linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław na odcinku: od słupa 14 Db (bez słupa) do słupa 15 Db (bez słupa), od słupa 9 Ol (bez słupa) do słupa 11 Ol (bez słupa), od słupa 15 Ol (bez słupa) do 17 Ol (bez słupa), o łącznej długości 2,230 km, na terenie Gminy Dąbrowa i Olszanka [2015-11-13]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9 listopada 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.16.2015.AO) [2015-11-10]

Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wydaniu w dniu 22. 10. 2015 r. decyzji znak IN.VI.747.2.2015.EA o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn. Budowa Gazociągu Zdzieszowice-Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa około 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującej:Odcinek I - Brzeg-Zębice-Kiełczów o długości około 46 km, Odcinek II - Zdzieszowice-Brzeg o długości około 84 km, na terenie województwa opolskiego. /Obwieszczenie wynika z art. z art. 72 ust. 6/ [2015-11-04]


Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wydaniu w dniu 22. 10. 2015 r. decyzji znak IN.VI.747.2.2015.EA o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn. Budowa Gazociągu Zdzieszowice-Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa około 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującej: Odcinek I - Brzeg-Zębice-Kiełczów o długości około 46 km, Odcinek II - Zdzieszowice-Brzeg o długości około 84 km, na terenie województwa opolskiego. /Obwieszczenie wynika z art. 12. ust. 1/ [2015-11-04]


Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii energetycznej napowietrzno-kablowej o dł. ok. 200 mb wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego (z oprawą oświetleniową) w Naroku, (sprawa GP.6733.13.2015.WJ) [2015-10-30]

Obwieszczenia Wójta o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dł. ok. 6 m (Karczów)- sprawa GP.6733.15.2015.WJ [2015-10-29]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27 października 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.14.2015.AO) [2015-10-29]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27 października 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.12.2015.AO) [2015-10-29]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o postanowieniach do sprawy GP.6733.11.2015.WJ, dotyczącej inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej, dł. ok. 25 mb w Karczowie [2015-10-28]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 26 października 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.10.2015.AO) [2015-10-28]

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji strategicznej w zakresie elektroenergetycznej sieci przesyłowej, obejmującej budowę dwutorowej linii 400 kV Dobrzeń-nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław na odcinku od słupa 14 Db (bez słupa) do słupa 15 Db (bez słupa), od słupa 9 Ol (bez słupa) do słupa 11 Ol (bez słupa) od słupa 15 Ol (bez słupa) do 17 Ol (bez słupa) o łącznej długości 2,230 km na terenie Gminy Dąbrowa i Olszanka na działkach: Obręb Narok Ark. 5 - działki nr: 634, 633, 628, 636, 653/1, 652, 614,641/1, 640, 639, 629, 630, 631, 632, 626, Obręb Skarbiszów Ark. 3 - działki nr: 110, 196,193,132) [2015-10-27]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21 października 2015r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.2.2015) [2015-10-21]

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania z dnia 09 października 2015r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.9.2015) [2015-10-13]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10 października 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.10.2015.AO) [2015-10-09]

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - dec. Nr 88/D/2015 (nr sprawy IN.V.7840.1.69.2015.MBA) o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej, obejmującej budowę dwutorowej linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław na odcinku: od słupa 1Dw (bez słupa) do słupa 1Db (bez słupa), od słupa 8Lb (bez słupa) do słupa 11 Lb(bez słupa), od słupa 22 Lb(bez słupa) do słupa 23 Lb (bez słupa), od słupa 32 Lb (bez słupa) do słupa 5 Nm (bez słupa), od słupa 3 Ol (ze słupem) do słupa 9 Ol (ze słupem) o łącznej długości 6,682 km na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Niemodlin, Lewin Brzeski i Olszanka [2015-09-30]

Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 , poz. 1501) dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa około 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi [2015-09-30]


Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania z dnia 23 września 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.13.2015.WJ) [2015-09-24]

Ogłoszenie Wójta Gminy dot. zimowego utrzymania dróg [2015-09-24]

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania z dnia 21 września 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.12.2015.AO) [2015-09-23]

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania z dnia 22 września 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.14.2015.AO) [2015-09-23]

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania z dnia 21 września 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.11.2015.WJ) [2015-09-22]

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania z dnia 16 września 2015r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.6.2015) [2015-09-17]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2015 r. (dot. sprawy GP.6733.10.2015.AO) [2015-09-15]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2015 r. (dot. sprawy GP.6733.7.2015.WJ) [2015-08-18]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 sierpnia 2015 r. (dot. sprawy GP.6733.8.2015) [2015-08-17]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 sierpnia 2015 r. ( dot.spr. GP.6733.6.2015.AO.) [2015-08-06]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 lipca 2015 r. (dot. spr.GP.6733.8.2015.WJ)[2015-07-31].

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 lipca 2015 r. (dot. spr.GP.6733.7.2015.WJ)[2015-07-31].

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 lipca 2015 r. (dot. sprawy GKMOS.6220.4.2015) [2014-07-20]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 lipca 2015 r. (dot. sprawy GKMOS.6220.4.2015) [2015-07-16]

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (Nr WOOŚ.4233.4.2015.IM.1 z 02.07.2015r.) [2015-07-10]

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o zatwierdzeniu projektu i wydaniu pozwolenia na budowę (dł. linii 400 kV: 18,190 km ) [2015-07-08]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06 lipca 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.5.2015.AO) [2015-07-06]

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania z dnia 18 czerwca 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.8.2015.WJ) [2015-06-18]

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania z dnia 18 czerwca 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.7.2015.WJ) [2015-06-18]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 18 czerwca 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.6.2015.AO) [2015-06-18]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15 czerwca 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.4.2015.AO) [2015-06-16]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 26 maja 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.4.2015.AO) [2015-05-26]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie. ( dot. sprawy nr. GP.6733.5.2015.AO) [2015-05-21]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19 maja 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.3.2015.WJ) [2015-05-19]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.3.2015.WJ) [2015-04-30]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.4.2015.AO) [2015-04-29]

Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania z dnia 15 kwietnia 2015 r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.5.2015) [2015-04-21]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 13 kwietnia 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.2.2015.WJ) [2015-04-13]

Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania z dnia 24 marca 2015 r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.3.2015) [2015-03-30]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20 marca 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.3.2015.WJ) [2015-03-20]

Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania z dnia 3 marca 2015 r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.2.2015) [2015-03-05]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4 marca 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.1.2015.AO) [2015-03-04]

Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego (dot. sprawy nr BI.II.6730.29.14) [2015-02-23]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19 lutego 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.2.2015.WJ) [2015-02-20]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17 lutego 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.1.2015.AO) [2015-02-17]

Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego (dot. sprawy nr BI.II.6730.29.2014) [2015-02-06]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 29 stycznia 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.34.2014.AO) [2015-01-30]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 13 stycznia 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.34.2014.AO) [2015-01-13]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12 stycznia 2015r. (dot. sprawy nr GP.6733.1.2015.AO) [2015-01-12]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Nr WOOŚ.4242.136.2014.MS.1 z 19.12.2014r.) [2015-01-02]
udostępniono: 14.01.16 09:56 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku