standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Budżet 2016

Zarządzenie nr SEK.0050.62.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z 13 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 [2016-06-15]

Zarządzenie nr SEK.0050.65.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z 13 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016 [2016-06-15]

Zarządzenie Nr SEK.0050.51.2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok. [2016-06-03]


Zarządzenie Nr SEK.0050.49.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrowa z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok. [2016-06-03]

Zarządzenie Nr SEK.0050.47.2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok.[2016-06-03]

Zarządzenie Nr SEK.0050.43.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 r. [2016-06-03]

Zarządzenie Nr SEK.0050.39.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 r. [2016-06-03]

Zarządzenie Nr SEK.0050.34.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok. [ 2016-06-03]

Sprawozdanie R-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 r.[2016-06-03]

Zarządzenie Nr SEK.0050.31.2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok. [2016-06-03]

Zarządzenie Nr SEK.0050.28.2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok.[2016-06-03]

Zarządzenie Nr SEK.0050.20.2016 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok.[2016-06-03]

Zarządzenie Nr SEK.0050.12.2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok. [2016-06-03]

Zarządzenie Nr SEK.0050.7.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Dąbrowa z dnia 29 stycznia 2016 roku. [2016-06-03]


Uchwała nr 1/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowa.[2016-02-01]


Uchwała Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r.[2016-02-19]
Załącznik Nr 1 do Uchwały.
Załącznik Nr 2 do Uchwały.
Załącznik Nr 3 do Uchwały.
Załącznik Nr 4 do Uchwały.
Załącznik Nr 5 do Uchwały.
Załącznik Nr 6 do Uchwały.
Załącznik Nr 7 do Uchwały.
Załącznik Nr 8 do Uchwały.
Załącznik Nr 9 do Uchwały.


Uchwała Nr 544/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa na 2016 r.


Uchwała Nr 545/2015 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dąbrowa na lata 2016 - 2024.
udostępniono: 15.06.16 14:49 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku