standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Przetargi 2012

1) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Sławice
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Zmiana nr 1 SIWZ z 22.02.2012r] [Zmiana nr 1 ogłoszenia z 22.02.2012r]
[Zmiana nr 2 SIWZ nr OR.271.1.2012 z 29.02.2012r oraz załącznik nr 2 do pisma]
[Załacznik nr 1 - Nowy przedmiar robót]
[Zmiana nr 2 ogłoszenia z 29.02.2012r]

[Zmiana nr 3 SIWZ nr OR.271.1.2012 z 06.03.2012r.] [Zmiana nr 3 ogłoszenia z 06.03.2012r]

[Zmiana nr 4 SIWZ nr OR.271.1.2012 z 13.03.2012r.]
[Załącznik nr 1 do pisma – Opis techniczny z marca 2012r.]
[Załącznik nr 2 do pisma – Rys. A-1 /projekt zagospodarowania terenu/ z marca 2012r.]
[Załącznik nr 3 do pisma – Rys. A-7 /przekrój konstrukcyjny nawierzchni/ z marca 2012r.][Załącznik nr 4 do pisma – Przedmiar robót z marca 2012r.]
[Zmiana nr 4 ogłoszenia z 13.03.2012r]
[Zawiadomienie o wyborze oferty z 27.03.2012r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]

2) Przewóz i opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa do Szkół Specjalnych w Opolu
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Zawiadomienie o wyborze oferty z 07.03.2012r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


3) Obsługa bankowa budżetu Gminy Dąbrowa na lata 2012 - 2014.
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr a) do SIWZ] [Załącznik nr b) do SIWZ] [Załącznik nr c) do SIWZ] [Załącznik nr d) do SIWZ] [Załącznik nr e) do SIWZ]
[Zmiana nr 1 SIWZ z 23.04.2012r] [Zmiana nr 1 ogłoszenia z 23.04.2012r]
[Zmiana nr 2 SIWZ z 11.05.2012r] [Zmiana nr 2 ogłoszenia z 11.05.2012r]
[Zmiana/wyjaśnienie nr 3 SIWZ z 14.05.2012r][Zawiadomienie o wyborze oferty z 30.05.2012r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


4) Remont drogi wewnętrznej ul. Warszawskiej w m. Żelazna
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR][Zawiadomienie o wyborze oferty z 14.05.2012r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


5) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego - oświetlenie w m. Sławice ul. Opolska 34
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Zmiana nr 1 SIWZ z 09.05.2012r] [Zmiana nr 1 ogłoszenia z 09.05.2012r][Zawiadomienie o wyborze oferty z 23.05.2012r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


6) Remont dróg gminnych: ul. Leśnej w m. Siedliska, dz. nr 319 w m. Karczów, ul. Leśnej w m. Prądy
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR][Zawiadomienie o wyborze oferty z 13.06.2012r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


7) Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko- Orlik 2012"
[Ogłoszenie] [SIWZ][Załaczniki nr 5, 6 i 9 do SIWZ- wesja pliku do edycji][STWiOR - ogólna] [SSTWiOR] [Projekt budowlany] [Przedmiar robót] [Zmiana nr 1 ogłoszenia z 19.06.2012r] [Zmiana/wyjaśnienie nr 1 SIWZ z 19.06.2012r] [Zmiana nr 2 SIWZ z 21.06.2012r] [Zmiana nr 2 ogłoszenia z 21.06.2012r]
[Zmiana nr 3 SIWZ z 25.06.2012r]
[Załącznik nr1 do pisma nr OR.271.6.2012 z 25-06-2012] [Załącznik nr 2 do pisma nr OR.271.6.2012 z 25-06-2012]
[Zmiana nr 3 ogłoszenia z 25.06.2012r]

[Zmiana nr 4 SIWZ z 26.06.2012r] [Zmiana nr 4 ogłoszenia z 26.06.2012r]

[Zawiadomienie o wyborze oferty z 04.07.2012r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


8) Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym przy Zespole Szkół w Dąbrowie
[Ogłoszenie] [SIWZ][formularz oferty oraz załaczniki nr 1,2,3,6,7 i 11 do SIWZ- wesja pliku do edycji] [Przedmiar robót] [STWiOR] [Projekt budowlany i wykonawczy] [Zmiana nr 1 SIWZ z 29.06.2012r] [Zmiana nr 1 ogłoszenia z 29.06.2012r] [Zmiana nr 2 SIWZ z 04.07.2012r] [Zmiana nr 2 ogłoszenia z 04.07.2012r]

[Wyjaśnienia/Zmiana nr 3 SIWZ z 10.07.2012r] [Rysunek Zestaw 2 Ad9] [Rysunki Zestaw2 Ad10] [Rysunki Zestaw 8 Ad5] [Zmiana nr 3 ogłoszenia z 10.07.2012r][Zawiadomienie o wyborze oferty z 20.07.2012r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 9 sierpnia 2012r.]]9) Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Naroku ul. Szkolna 19 na działce nr 446 k.m. 2
[Ogłoszenie nr 295118-2012][SIWZ nr OR.271.8.2012][formularz oferty oraz druki oświadczeń nr 1,2,3,4 i 5 - wesja pliku do edycji] [Przedmiar robót z 24.07.2012r.] [STWiOR] [Projekt budowlano-wykonawczy] [Zmiana nr 1 SIWZ z 04.09.2012r] [Zmiana nr 1 ogłoszenia (nr 330056) z 04.09.2012r] [Zmiana/wyjaśnienie nr 2 SIWZ - pismo nr OR.271.8.2012 z 10-09-2012 oraz załącznik nr 2] [Przedmiar robót z 07.09.2012r. – załącznik nr 1 do pisma nr OR.271.8.2012][Zawiadomienie o wyborze oferty z 19.09.2012r.] [Ogłoszenie nr 378924-2012 o udzieleniu zamówienia z 3 października 2012r.]


10) Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa w wysokości 930.000,00 zł
[Ogłoszenie nr 352734 - 2012] [SIWZ nr OR.271.9.2012] [Załączniki nr a.1) do SIWZ] [Załączniki nr a.2) do SIWZ] [Załączniki nr b) do SIWZ] [Załączniki nr c) do SIWZ] [Załączniki nr d) do SIWZ]
[Wyjaśnienie nr 1 SIWZ z 21.09.2012r.] [Załącznik nr 1 do pisma nr OR.271.9.2012 z 21.09.2012r.]

[Wyjaśnienie nr 2 SIWZ z 25.09.2012r.] [Zmiana nr 1 ogłoszenia (nr 365040-2012) z 25.09.2012r] [Zawiadomienie o wyborze oferty z 27.09.2012r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 446348 - 2012]


11) Prowadzenie zajęć Szkolnego Ośrodka Kariery, zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć psychologiczno - pedagogicznych w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Chróścinie, Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Dąbrowie i Publicznym Gimnazjum w Żelaznej zgodnie z projektem Uwierz w siebie - wygraj przyszłość II
[Ogłoszenia 440088-2012] [SIWZ nr GZEASiP.271.2.2012][formularz oferty oraz druki oświadczeń - wesja pliku do edycji][Zawiadomienie o wyborze oferty z 28.11.2012r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 15732 - 2013]


12) Prowadzenie zajęć wyrównawczych z terapii pedagogicznej, zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć psychologiczno - pedagogicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Chróścinie, Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dąbrowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku i Publicznej Szkole Podstawowej w Sławicach zgodnie z projektem Wiara w siebie kluczem do sukcesu II
[Ogłoszenie nr 440304-2012] [SIWZ nr GZEASiP.271.3.2012][formularz oferty oraz druki oświadczeń - wesja pliku do edycji][Zawiadomienie o wyborze oferty z 28.11.2012r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 19558 - 2013]


13) Przewóz młodzieży na zajęcia pozalekcyjne zapewnieniem opieki oraz przewóz na wycieczki i warsztaty wyjazdowe realizowany zgodnie z projektem „Uwierz w siebie – wygraj przyszłość II”.
[Ogłoszenia 443632-2012] [SIWZ nr GZEASiP.271.4.2012] [formularz oferty oraz druki oświadczeń - wesja pliku do edycji][Zawiadomienie o wyborze oferty z 22.11.2012r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 13580-2013]


14) Przewóz młodzieży na zajęcia pozalekcyjne zapewnieniem opieki oraz przewóz na wycieczki i warsztaty wyjazdowe realizowany zgodnie z projektem Wiara w siebie kluczem do sukcesu II
[Ogłoszenie nr 443778-2012] [SIWZ nr GZEASiP.271.5.2012] [formularz oferty oraz druki oświadczeń - wesja pliku do edycji][Zawiadomienie o wyborze oferty z 22.11.2012r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 13866 - 2013]

15) Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2013 roku do obiektów Gminy Dąbrowa
[Ogłoszenia 504032 - 2012] [SIWZ nr OR.271.10.2012][Zmiana/wyjaśnienie nr 1 SIWZ z 18.12.2012r.][Zmiana nr 1 ogłoszenia nr 517462-2012][Zawiadomienie o wyborze oferty z 03.01.2013r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 13334-2013] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 13732 - 2013]


16) Przewóz i opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa do Szkół Specjalnych w Opolu
[Ogłoszenia 514454-2012] [SIWZ nr GZEASiP.271.6.2012][Zawiadomienie o wyborze oferty z 28.12.2012r.][Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty z 28.12.2012r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 14400 - 2013]
udostępniono: 14.01.13 15:17 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku