standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Oświadczenia majątkowe

Radni Rady Gminy Dąbrowa:

Biskup Alfred [na początek kadencji 2006-2010] [za rok 2006] [za rok 2007][za rok 2008] [za rok 2009] [na koniec kadencji 2006-2010] [na początek kadencji 2010-2014] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012][za rok 2013][na koniec kadencji 2010-2014]
[ na początek kadencji 2014-2018][za rok 2014]

Gonschior Ryszard [na początek kadencji 2010-2014] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012][za rok 2013][na koniec kadencji [2010-2014]
[na początek kadencji 2014-2018][za rok 2014]

Gregulec Karol [na początek kadencji 2010-2014] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012][za rok 2013][na koniec kadencji 2010-2014]
[ na początek kadencji 2014-2018][za rok 2014]

Lyga Rafał[na początek kadencji 2014-2018][za rok 2014]

Los Piotr[na początek kadencji 2014-2018][za 2014]

Konopa Mariusz[na początek kadencji 2014-2018][ za rok 2014]

Koksanowicz Leszek[na początek kadencji 2014-2018][za rok 2014 ]

Pośliński Andrzej [na początek kadencji 2006-2010] [za rok 2006] [za rok 2007][za rok 2008] [za rok 2009] [na koniec kadencji 2006-2010] [na początek kadencji 2010-2014] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012][za rok 2013][na koniec kadencji 2010-2014]
[na początek kadencji 2014-2018][ za rok 2014]

Prudlik Waldemar[na początek kadencji 2014-2018][za rok 2014]
Rutowicz Robert [na początek kadencji 2006-2010] [za rok 2006] [za rok 2007][za rok 2008] [za rok 2009] [na koniec kadencji 2006-2010] [na początek kadencji 2010-2014] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012][za rok 2013][na koniec kadencji 2010-2014]
[na początek kadencji 2014-2018][za rok 2014]

Rynkowska Maria[na początek kadencji 2014-2018][za rok 2014]

Sikora Maria Jolanta [ za rok 2002 ] [ za rok 2003 ] [za rok 2004] [za rok 2005] [na koniec kadencji 2002-2006] [na początek kadencji 2006-2010] [za rok 2006] [za rok 2007][za rok 2008] [za rok 2009] [na koniec kadencji 2006-2010] [na początek kadencji 2010-2014] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012][za rok 2013][na koniec kadencji 2010-2014]
[na początek kadencji 2014-2018][za rok 2014]

Widacha Karol [Pierwsze oświadczenie] [za rok 2012][za rok 2013][na koniec kadencji 2010-2014]
[na początek kadencji 2014-2018][za rok 2014]

Wieczorek Piotr Paweł [ za rok 2002 ] [za rok 2003] [za rok 2004] [za rok 2005][na koniec kadencji 2002-2006] [na początek kadencji 2006-2010] [za rok 2006][za rok 2007] [za rok 2008] [za rok 2009] [na koniec kadencji 2006-2010] [na początek kadencji 2010-2014] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013][na koniec kadencji 2010-2014][na początek kadencji 2014-2018] [za rok 2014][za rok 2015]

Wojdyła Kazimierz [ za rok 2002 ] [ za rok 2003 ] [za rok 2004] [za rok 2005] [na koniec kadencji 2002-2006] [na początek kadencji 2006-2010] [za rok 2006] [za rok 2007][za rok 2008] [za rok 2009] [na koniec kadencji 2006-2010] [na początek kadencji 2010-2014] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012][za rok 2013][na koniec kadencji 2010-2014]
[na początek kadencji 2014-2018][za rok 2014]

Wójt Gminy Marek Leja [na początek kadencji 2006-2010] [za rok 2006][za rok 2007] [za rok 2008] [za rok 2009] [na koniec kadencji 2006-2010] [na początek kadencji 2010-2014] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013] [na koniec kadencji 2010-2014][na początek kadencji 2014-2018] [za rok 2014][za rok 2015]
Zastępca Wójta Gminy Erwin Marsolek[na dzień 15.06.2007r.] [za rok 2007] [za rok 2008] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013][za rok 2014] [za rok 2015]
Sekretarz Gminy Szymainda Rudolf - [ za rok 2002 ] [ za rok 2003 ] [za rok 2004] [za rok 2005] [za rok 2006] [za rok 2007] [za rok 2008] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012][Uzupełnienie z 05.11.2014r] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]
Skarbnik Gminy Katarzyna Szafarska
[na dzień 25 lipca 2011r] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]

Kierownicy jednostek organizacyjnych:

Dyrektor GZEASiP Staszowski Janusz - [ za rok 2002 ] [ za rok 2003 ] [za rok 2004] [za rok 2005] [za rok 2006] [za rok 2007] [za rok 2008] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]
Dyrektor GOKiR Janowski Zbigniew - [na dzień 20.01.2009] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]
Kierownik GBP Kubów Jolanta - [ za rok 2002 ] [ za rok 2003 ] [za rok 2004] [za rok 2005] [za rok 2006] [za rok 2007] [za rok 2008] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]
Kierownika OPS Marzena Nowak [na dzień 27.09.2013r] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]
Dyrektor ZS w Dąbrowie Wiśniewska Jolanta - [ za rok 2002 ] [ za rok 2003 ] [za rok 2004] [za rok 2005] [za rok 2006] [za rok 2007] [za rok 2008] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]
Dyrektor PSP w Naroku Gajos Przemysław - [za rok 2006] [za rok 2007] [za rok 2008] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013] [korekta za rok 2009] [korekta za rok 2010] [korekta za rok 2011][za rok 2014][za rok 2015]
Dyrektor PSP w Sławicach Ottenbreit Barbara - [za rok 2006] [za rok 2007] [za rok 2008] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]
Dyrektor ZS w Chróścinie - Krystian Iwański[za rok 2014][za rok 2015]
Dyrektor PG w Żelaznej Wenzel Aurelia - [ za rok 2002 ] [ za rok 2003 ] [za rok 2004] [za rok 2005] [za rok 2006] [za rok 2007] [za rok 2008] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]
Dyrektor PP w Dąbrowie Czerwińska Lucja - [za rok 2006] [za rok 2006-korekta] [za rok 2007] [za rok 2008] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]
Dyrektor PP w Chróścinie Kuklak Krystyna - [ za rok 2002 ] [ za rok 2003 ] [za rok 2004] [za rok 2005] [za rok 2006] [za rok 2007] [za rok 2008] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]
Dyrektor PP w Karczowie Sibik Elżbieta - [ za rok 2002 ] [ za rok 2003 ] [za rok 2004] [za rok 2005] [za rok 2006] [za rok 2007] [za rok 2008] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]
Dyrektor PP w Naroku Przybyła Gizela - [ za rok 2002 ] [ za rok 2003 ] [za rok 2004] [za rok 2005] [za rok 2006] [za rok 2007] [za rok 2008] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]
Dyrektor PP w Sławicach Leonarczyk Iwona - [za rok 2008] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta:

Dworczak Elżbieta - [ za rok 2002 ] [ za rok 2003 ] [za rok 2004] [za rok 2005] [za rok 2006] [za rok 2007] [za rok 2008] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]
Przybyła Mariola - [ za rok 2002 ] [ za rok 2003 ] [za rok 2004] [za rok 2005] [za rok 2006] [za rok 2007] [za rok 2008] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]
Zdero Aneta - [z 28.01.2008r] [za rok 2007] [za rok 2008] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]
Stępień Małgorzata[na początek pracy na stanowisku][za rok 2015]
Elżbieta Baucz- [z 03.10.2008r] [za rok 2008] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]
Grzegorz Wocka - [na dzień 30.09.2013r] [za rok 2013][za rok 2014][za rok 2015]
Izabela Gancarczyk - [z 11.02.2008r.] [za rok 2007] [za rok 2008] [za rok 2009] [za rok 2010] [za rok 2011] [za rok 2012] [za rok 2013] [za rok 2013 - korekta][za rok 2014][za rok 2015]
udostępniono: 17.05.16 13:36 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku