standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Jednostki Organizacyjne

Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych

Urząd Gminy Dąbrowa
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa
tel. (77) 464-10-10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl
Kierownik Urzędu - Marek Leja

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa
tel. (77) 464 10 73, 464 10 10, fax. (77) 464 15 52
Dyrektor Janusz Staszowski
e-mail: dyrektorgzeasip@gminadabrowa.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa
tel/fax (77) 464 10 71
Kierownik Marzena Nowak
e-mail: kierownikops@gminadabrowa.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Powstańców Śl. 2
49-120 Dąbrowa
tel. (77) 464 10 56
e-mail: gbpdabrowa@wp.pl
Kierownik - Jolanta Kubów


Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa
tel. (77) 464-10-10
e-mail: gokir@gminadabrowa.pl
Dyrektor: Zbigniew Janowski


Zespół Szkół w Dąbrowie
ul. Szkolna 9
49-120 Dąbrowa
- Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie ul. Szkolna 9
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie ul. Szkolna 9
tel. (77) 402 04 35
e-mail: szkoladabrowa@go2.pl
Dyrektor: Jolanta Wiśniewska

Zespół Szkół w Chróścinie
ul. Niemodlińska 8d
46-073 Chróścina
- Publiczne Gimnazjum w Chróścinie ul. Niemodlińska 8d
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie ul. Niemodlińska 35
tel. (77) 464 01 14
e-mail: zs_chroscina@wodip.opole.pl
Dyrektor: Krystian Iwański

Publiczne Gimnazjum w Żelaznej
ul. Opolska 37
49-120 Dąbrowa
tel. (77) 464 21 19
e-mail: g_zelazna@wodip.opole.pl
Dyrektor: Aurelia Wenzel

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku
ul. Szkolna 19
49-120 Dąbrowa
tel. (77) 464 20 02
e-mail: szkolanarok@op.pl
Dyrektor: Przemysław Gajos

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach
ul. Opolska 34
49-120 Dąbrowa
tel. (77) 457 08 65
e-mail: psp_slawice@vp.pl
Dyrektor: Barbara Ottenbreit

Publiczne Przedszkole w Dąbrowie
ul. Karczowska 7
49-120 Dąbrowa
tel. (77) 464 10 70
e-mail: przedszkole_dabrowa@tlen.pl
Dyrektor: Lucja Czerwińska

Publiczne Przedszkole w Chróścinie
ul. Kościelna 19
46-073 Chróścina
tel. (77) 464 02 02
e-mail: krystyna.sas@op.pl
Dyrektor: Krystyna Kuklak

Publiczne Przedszkole w Karczowie
ul. Dąbrowska 5
49-120 Dąbrowa
tel. (77) 464 11 04
e-mail: przedszkole_karczow@wp.pl
Dyrektor: Elżbieta Sibik

Publiczne Przedszkole w Naroku
ul. Odrzańska 2
49-120 Dąbrowa
tel. (77) 464 20 17
e-mail: ekoluby@interia.pl
Dyrektor: Gizela Przybyła

Publiczne Przedszkole w Dąbrowie
Oddział Zamiejscowy w Prądach
ul. Niemodlińska 54
49-120 Dąbrowa
tel. (77) 464 12 71
Dyrektor: Lucja Czerwińska

Publiczne Przedszkole w Sławicach
ul. Stawowa 2
49-120 Dąbrowa
tel. (77) 457 00 18
e-mail: ppslawice@interia.pl
Dyrektor: Iwona Leonarczyk

Publiczne Przedszkole w Sławicach
Oddział zamiejscowy w Żelaznej
ul. Warszawska 1
49-120 Dąbrowa
tel. (77) 464 21 23
Dyrektor: Iwona Leonarczyk

/Statuty ww. jednostek do wglądu u kierowników danej jednostki/
udostępniono: 03.08.15 10:13 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: Katarzyna Dworczak | dziennik zmian | wersja do druku