standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Dane teleadresowe

Adres pocztowy:
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56,
49-120 Dąbrowa


NIP Gminy Dąbrowa: 991-04-58-640
REGON Gminy Dąbrowa: 531413047

Kontakt:
tel./fax. 77 464 10 10
e-mail: ug@gminadabrowa.pl

Konta bankowe:

• Wpłaty z tytułu podatków i opłat:
(podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, opłata skarbowa, itp.)

BGK O/Opole
Nr 49 1130 1219 0026 3109 4920 0001
PL 49 1130 1219 0026 3109 4920 0001

GOSKPLPW - SWIFT
• Wpłaty związane z zamówieniami publicznymi i sprzedażą nieruchomości:

(wadia przetargowe, należyte zabezpieczenie mienia)

BGK O/Opole

Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003
• Rachunek Organu

BGK O/Opole

Nr 11 1130 1219 0026 3109 4920 0006

Godziny przyjmowania interesantów:

• poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 7:40 do 15:20

• czwartki w godzinach od 7:40 do 17:20

• piątki w godzinach od 7:40 do 13:20

Skargi i wnioski przyjmują w siedzibie Urzędu:
Wójt Gminy – w każdy czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00,

Sekretarz Gminy – codziennie,

Kierownik Referatu Organizacyjnego - zgłoszone ustnie do protokołu.
udostępniono: 03.08.15 11:32 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: Katarzyna Dworczak | dziennik zmian | wersja do druku