standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Przetargi 2009

1) Budowa budynku socjalno-administracyjnego w Prądach ul. Sportowa – posadzki, ściany działowe, stolarka, instalacje elektryczne i tynki wewnętrzne.
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


2) Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości Gminy Dąbrowa spowodowanej wybudowaniem kanalizacji sanitarnej w celu ustalenia opłaty adiacenckiej - 2009
[Ogłoszenie] [SIWZ] [ZMIANA nr 1 z 2.04.2009r. do SIWZ] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


3)Budowa budynku socjalno-administracyjnego w Prądach ul. Sportowa dz. nr 297 km. 1 – / etap III/
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR] [ZMIANA nr 1 z 27.04.2009r. do SIWZ] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


4) Budowa części ulicy Jaśminowej w Mechnicach dz. nr 706/229, 704/227, 702/226 km. 3
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany cz. drogowa] [Projekt budowlany cz. kanalizacyjna] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


5)Budowa części ulicy Ogrodowej w Chróścinie dz. nr 402/52
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt cz. drog. cz.1/2] [Projekt cz. drog. cz2/2] [Projekt budowlany cz. kanalizacyjna] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


6) Budowa budynku socjalno-administracyjnego w Prądach ul. Sportowa dz. nr 297 km. 1-/etap IV/
Ogloszenie[SIWZ] -[Przedmiar robót] [ Projekt budowlany] [STWiOR]
[ZMIANA nr 1 z 9.07.2009r. do SIWZ] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


7) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej z świetlicą wiejską wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzoskach
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Wyjaśnienie nr 1 z 24.07.2009r.] [Wyjaśnienie nr 2 z 29.07.2009r.] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


8) Remont następujących dróg gminnych: ul. Szkolnej w Naroku, ul. Strażackiej w Sławicach, ul. Leśnej w Żelaznej oraz ul. Szkolnej w Karczowie
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


9) Remont ul. Dębowej w Lipowej gm. Dąbrowa
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


10) Budowa budynku socjalno-administracyjnego w Prądach ul. Sportowa dz. nr 297 km. 1 – / etap V/
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


11) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie przy ulicy Polnej
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


12) Modernizacja przestrzeni publicznej w Żelaznej ul. Opolska 37 na działkach nr 893(131 i 722(120 km. 3 w celu integracji społecznej oraz rozwoju turystyki
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia] [Zmiana ogłoszenia]


13) Remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa w miejscowości Ciepielowice ul. Szkolna
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]

14) Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą architektoniczno-urbanistyczną
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia] [Zmiana ogłoszenia]
udostępniono: 13.01.10 09:57 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku