standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Budżet 2013

Projekt budżetu na 2013 rok
Załącznik Nr 1 - plan dochodów na rok 2013 [2012-11-20]
Załacznik Nr 2 - plan wydatków na rok 2013 [2012-11-20]
Załącznik Nr 3 - plan przychodów i rozchodów na rok 2013 [2012-11-20]
Załącznik Nr 4 - plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013 [2012-11-20]
Załącznik Nr 5 - plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013 [2012-11-20]
Załącznik Nr 6 - plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013 [2012-11-20]
Załącznik Nr 7 - plan wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego na rok 2013 [2012-11-20]
Załącznik Nr 8 - plan dotacji celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na rok 2013 [2012-11-20]
Załącznik Nr 9 - plan dotacji podmiotowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na rok 2013 [2012-11-20]
Załącznik Nr 10 - plan dotacji celowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na rok 2013 [2012-11-20]

Uchwała Nr 84/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 marca 2013r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowa [2013-04-08]

Uchwała Nr 85/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 marca 2013r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Dąbrowa na 2013 r. [2013-04-08]

Sprawozdanie (Rb-NDS) za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 roku [2013-05-22]

Sprawozdanie (Rb-NDS) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku [2013-07-25]

Uchwała nr 304/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Dąbrowa [2013-08-02]

Uchwała Nr 361/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 września 2013r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku [2013-10-02]

Sprawozdanie (Rb-NDS) za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 roku [2013-10-22]

Sprawozdanie (Rb-NDS) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku [2014-02-20]
udostępniono: 20.02.14 08:50 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku