standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Przetargi 2014

1) Zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie (Nr sprawy OR.271.1.2014)


Ogłoszenie nr 8906-2014 z 9 stycznia 2014r. [2014-01-09]
SIWZ w raz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 9 stycznia 2014r. [2014-01-09]
Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ [2014-01-09]
STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ [2014-01-09]
Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ [2014-01-09]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ [2014-01-09]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ [2014-01-09]

Zmiana nr 1 SIWZ z 22 stycznia 2014r. [2014-01-22]
Zmiana nr 1 ogłoszenia /nr 25352 – 2014/ z 22 stycznia 2014r. [2014-01-22]
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 12 lutego 2014r. [2014-02-12]2) Przewóz młodzieży na zajęcia pozalekcyjne zapewnieniem opieki oraz przewóz na wycieczki i warsztaty wyjazdowe realizowany zgodnie z projektem "I ja mogę wiele" (Nr sprawy OR.271.2.2014)


Ogłoszenie 27650 - 2014 z 24 stycznia 2014r. [2014-01-24]
SIWZ w raz z załącznikami nr 2, 3, 4, 5 i 6 z 24 stycznia 2014r. [2014-01-24]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 1 do SIWZ [2014-01-24]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 2 do nr 6 SIWZ [2014-01-24]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia z 29 stycznia 2014r. [2014-01-29]3) Prowadzenie zajęć Szkolnego Ośrodka Kariery, zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć terapii pedagogicznej i zajęć dydaktyczno wyrównawczych w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Chróścinie, Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Dąbrowie i Publicznym Gimnazjum w Żelaznej zgodnie z projektem "I ja mogę wiele" (Nr sprawy OR.271.3.2014)


Ogłoszenie 27786 - 2014 z 24 stycznia 2014r. [2014-01-24]
SIWZ w raz z załącznikami nr 2, 3, 4, 5 i 6 z 24 stycznia 2014r. [2014-01-24]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 1 do SIWZ [2014-01-24]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 2 do nr 7 SIWZ [2014-01-24]
Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.3.2014 z 11.02.2014r.)[2014-02-11]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 80900 - 2014 z 11 marca 2014r. [2014-03-11]
4) Przewóz młodzieży na zajęcia pozalekcyjne zapewnieniem opieki oraz przewóz na wycieczki i warsztaty wyjazdowe realizowany zgodnie z projektem "I ja mogę wiele" - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.4.2014)


Ogłoszenie 34490 - 2014 z 30 stycznia 2014r. [2014-01-30]
SIWZ w raz z załącznikami nr 2, 3, 4, 5 i 6 z 30 stycznia 2014r. [2014-01-30]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 1 do SIWZ [2014-01-30]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 2 do nr 6 SIWZ [2014-01-30]
Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.4.2014 z 12.02.2014r.) [2014-02-12]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 73538 - 2014 z 05 marca 2014r. [2014-03-05]5) Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.5.2014)


Ogłoszenie nr 43806 -2014 z 6 lutego 2014r. [2014-02-06]
SIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 6 lutego 2014r. [2014-02-06]
Program Funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 1 do SIWZ [2014-02-06]
Projekt budynku istniejącego: rysunki techniczne, zdjęcia, rzut przyziemia – koncepcja projektowanej części - załącznik nr 2 do SIWZ [2014-02-06]
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - załącznik nr 3 do SIWZ [2014-02-06]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ [2014-02-06]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ [2014-02-06]

Wyjaśnienie SIWZ nr 1 z 18-02-2014r. [2014-02-18]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 21 lutego 2014r. [2014-02-21]


6) Zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.6.2014)

Ogłoszenie nr 72850-2014 z 5 marca 2014r. [2014-03-05]
SIWZ w raz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 5 marca 2014r. [2014-03-05]
Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ [2014-03-05]
STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ [2014-03-05]
Przedmiar robót realizowanych - załącznik nr 3a do SIWZ [2014-03-05]
Przedmiar robót wyłączonych - załącznik nr 3b do SIWZ [2014-03-05]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ [2014-03-05]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ [2014-03-05]

Zmiana nr 1 SIWZ z 14 marca 2014r. [2014-03-14]
Zmiana nr 1 ogłoszenia /nr 86494 – 2014/ z 14 marca 2014r. [2014-03-14]

Zmiana (Wyjaśnienie) nr 2 SIWZ wraz z załącznikiem z 18 marca 2014r. [2014-03-18]
Zmiana nr 2 ogłoszenia /nr 90446 – 2014/ z 18 marca 2014r. [2014-03-18]

Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.6.2014 z 25.03.2014r.)[2014-03-25]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 126812 - 2014 z 14 kwietnia 2014r. [2014-04-14]7) Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelaznej w zakresie określonym w programie funkcjonalno-użytkowym (Nr sprawy OR.271.7.2014)

Ogłoszenie nr 81086 -2014 z 11 marca 2014r. [2014-03-11]
SIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 11 marca 2014r. [2014-03-11]
Program Funkcjonalno-użytkowy z marca 2014r. - załącznik nr 1 do SIWZ [2014-03-11]
Projekt budynku istniejącego: rysunki techniczne, zdjęcia, rzut przyziemia – koncepcja projektowanej części - załącznik nr 2 do SIWZ [2014-03-11]
Decyzja nr 5/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - załącznik nr 3 do SIWZ [2014-03-11]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ [2014-03-11]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ [2014-03-11]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 27 marca 2014r. [2014-03-27]8) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wrzoskach na cele rekreacyjno – sportowe (Nr sprawy OR.271.8.2014)

Ogłoszenie nr 109648 -2014 z 1 kwietnia 2014r. [2014-04-01]
SIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 1 kwietnia 2014r. [2014-04-01]
Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ [2014-04-01]
STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ [2014-04-01]
Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ [2014-04-01]
Przedmiar robót w wersji kosztorysu nakładczego - ATH/ [2014-04-01]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ [2014-04-01]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ [2014-04-01]

Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.8.2014 z 28.04.2014r.)[2014-04-28]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 170288 - 2014 z 20 maja 2014r. [2014-05-20]9) Budowa ulicy Św. Józefa wraz z odwodnieniem na osiedlu budownictwa jednorodzinnego w Chróścinie (Nr sprawy OR.271.9.2014)

Ogłoszenie nr 120948 -2014 z 9 kwietnia 2014r. [2014-04-09]
SIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 9 kwietnia 2014r. [2014-04-09]
Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ [2014-04-09]
STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ [2014-04-09]
Przedmiar robót /w tym wersja kosztorysu nakładczego – ATH/ - załącznik nr 3 do SIWZ [2014-04-09]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ [2014-04-09]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ [2014-04-09]

Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.9.2014 z 28.04.2014r.)[2014-04-28]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 169602 - 2014 z 20 maja 2014r. [2014-05-20]


10) Modernizacja świetlicy wiejskiej w zabytkowym budynku wyszynku w Naroku ul. Wiejska 6 (Nr sprawy OR.271.10.2014)
Ogłoszenie nr 192330 -2014 z 6 czerwca 2014r. [2014-06-06]
SIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 6 czerwca 2014r. [2014-06-06]
Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ [2014-06-06]
STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ [2014-06-06]
Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ [2014-06-06]
Przedmiar robót w wersji kosztorysu nakładczego - ATH [2014-06-06]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ [2014-06-06]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ [2014-06-06]

Wyjaśnienie/Zmiana SIWZ nr 1 wraz z załącznikami z 17 czerwca 2014r. [2014-06-17]
Zmiana nr 1 ogłoszenia /nr 205246– 2014/ z 17 czerwca 2014r. [2014-06-17]
Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.10.2014 z 30.06.2014r.)[2014-06-30]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 223144- 2014 z 3 lipca 2014r. [2014-07-03]


11) Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła” przy Zespole Szkół w Dąbrowie ul. Szkolna 9 na działce nr 292 k.m. 2 oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławicach ul. Opolska 34 na działce nr 25/3 k.m. 1 (Nr sprawy OR.271.11.2014)
Ogłoszenie nr 200050-2014 z 12 czerwca 2014r. [2014-06-12]
SIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 12 czerwca 2014r. [2014-06-12]
Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ [2014-06-12]
STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ [2014-06-12]
Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ [2014-06-12]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ [2014-06-12]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ [2014-06-12]

Wyjaśnienie SIWZ nr 1 z 24 czerwca 2014r. [2014-06-24]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 27 czerwca 2014r. [2014-06-27]


12) Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła” przy Zespole Szkół w Dąbrowie ul. Szkolna 9 na działce nr 292 k.m. 2 oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławicach ul. Opolska 34 na działce nr 25/3 k.m. 1- POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.12.2014)
Ogłoszenie nr 216120-2014 z 27 czerwca 2014r. [2014-06-27]
SIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 27 czerwca 2014r. [2014-06-27]
Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ [2014-06-27]
STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ [2014-06-27]
Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ [2014-06-27]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ [2014-06-27]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ [2014-06-27]

Wyjaśnienie SIWZ nr 1 z 08 lipca 2014r. [2014-07-08]

Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.12.2014 z 17.07.2014r.)[2014-07-17]
Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.12.2.2014 z 14.08.2014r.)[2014-08-14]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 279794- 2014 z 22 sierpnia 2014r. [2014-08-22]


13) Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelaznej ul. Boczna 17A na działce nr 400/24 k.m. 2 (Nr sprawy OR.271.13.2014)
Ogłoszenie nr 274526-2014 z 19 sierpnia 2014r. [2014-08-19]
SIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 19 sierpnia 2014r. [2014-08-19]
Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ [2014-08-19]
STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ [2014-08-19]
Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ [2014-08-19]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ [2014-08-19]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ [2014-08-19]

Zmiana nr 1 SIWZ z 1 września 2014r. [2014-09-01]
Zmiana nr 1 ogłoszenia /nr 289906 – 2014/ z 1 września 2014r. [2014-09-01]

Wyjaśnienie/Zmiana nr 2 SIWZ z 3 września 2014r. [2014-09-03]

Wyjaśnienie/Zmiana SIWZ nr 3 z 4 września 2014r. [2014-09-04]
Zmiana nr 2 ogłoszenia /nr 294798 – 2014/ z 4 września 2014r. [2014-09-04]

Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.13.2014 z 15.09.2014r.)[2014-09-15]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 312314- 2014 z 19 września 2014r. [2014-09-19]


14) Modernizacja (remont) ulic: Lipowej, Nowej i Działkowej w Dąbrowie (Nr sprawy OR.271.14.2014)

Ogłoszenie nr 300940-2014 z 10 września 2014r. [2014-09-10]
SIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 10 września 2014r. [2014-09-10]
Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ [2014-09-10]
STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ [2014-09-10]
Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ [2014-09-10]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ [2014-09-10]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ [2014-09-10]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 13 października 2014r. [2014-10-13]


15) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa, w okresie: 2015-2016 (Nr sprawy OR.271.15.2014)

Ogłoszenie przesłane do publikacji nr 2014-119368 z 11 września 2014r. [2014-09-11]Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w internetowej wersji Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej tj. w witrynie TED w dniu 13.09.2014 pod numerem 311313-2014-PL wejdź do witryny

SIWZ wraz z załącznikami od nr 2 do nr 10 z 11 września 2014r. [2014-09-15]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 1 do SIWZ [2014-09-15]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 3 do nr 10 SIWZ [2014-09-15]

Wyjaśnienie SIWZ nr 1 z 14 października 2014r. [2014-10-14]

Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.15.2014 z 7.11.2014r.)[2014-11-07]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2014/S 230-406343 [2014-11-28]


16) Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2015 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.16.2014)

Ogłoszenie nr 392960 - 2014 z 01.12.2014r. [2014-12-01]
SIWZ z 01.12.2014r. w raz z załącznikami od nr 2 do nr 6 [2014-12-01]
Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki umowy [2014-12-01]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 2 do nr 6 SIWZ [2014-12-01]

Zawiadomienie o wyborze oferty pismo nr OR.271.16.2014 z 16.12.2014r. [2014-12-16]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 3342 - 2015 z 8 stycznia 2015r. [2015-01-08]
udostępniono: 08.01.15 08:27 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku