standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Zamówienia 2016

1) Rozbudowa oświetlenia drogowego w Chróścinie ul. Klasztorna, Ciepielowicach ul. Polna i Stawowa i Niewodnikach ul. Polna (sprawa nr B.7011.58.1.2016)

Ogłoszenie naboru z 14 stycznia 2016r. [2016-01-15]

Dokumentacja Projektowa - Projekt z przedmiarem robót - załącznik nr 1 do naboru [2016-01-15]

Wzór formularza ofertowego – załączniki nr 2 do naboru [2016-01-15]

Projekt umowy - załącznik nr 3 do naboru [2016-01-15]

Zawiadomienie o wyborze oferty [2016-02-17]
2) Przebudowa części drogi gminnej nr 109214 O na działce nr 232/1 m. 1 – ul. Brzozowa w Naroku (sprawa nr B.7011.93.5.2016)

Ogłoszenie naboru z 2 czerwca 2016r. [2016-06-03]

Dokumentacja Projektowa [2016-06-03]

STWiOR[2016-06-03]

Przedmiar robót [2016-06-03]

Wzór formularza ofertowego[2016-06-03]

Projekt umowy [2016-06-03]

udostępniono: 03.06.16 09:01 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku