standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Przetargi 2010

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie przy ulicy Polnej.
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [ Projekt budowlany] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 15 marca 2010 roku] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


2) Remont drogi gminnej nr 109 201 O w Dąbrowie ul. Karczowska.
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 15 marca 2010 roku] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia] [Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia]


3) Przebudowa drogi gminnej nr 109 201 O w Dąbrowie ul. Karczowska w zakresie oświetlenia.
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [ Projekt budowlany] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 12.04.2010r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


4) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni przy ulicy Ceglanej w Sławicach oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją w/w zadania.
[Ogłoszenie] [SIWZ][Zmiana nr 1 SIWZ z 27.04.2010r.] [Koncepcja programowa cz.1 z 3][Koncepcja programowa cz.2 z 3][Koncepcja programowa cz.3 z 3][Zmiana nr 2 SIWZ z 30.04.2010r.] [Zmiana nr 1 ogłoszenia z 30.04.2010r.] [Zmiana nr 3 SIWZ z 06.05.2010r.] [Zmiana nr 2 ogłoszenia z 06.05.2010r.] [Zmiana nr 4 SIWZ z 11.05.2010r.] [Zmiana nr 3 ogłoszenia z 12.05.2010r.][Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 04.06.2010r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


5) Budowa 130 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa
[SIWZ] [Załącznik nr 1 /wykaz lokalizacji/] [Ogłoszenie] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Zmiana nr 1 SIWZ z 06.05.2010r.] [Projekt . Plany sytuacyjne] [Projekt -schematy] [Projekt - dokumentacja geotechniczna] [Zmiana nr 2 SIWZ z 14.05.2010r.] [Przedmiar - uzupełnienie/Narok ul. Odrzańska 2 i Szkolna 19/] [Zmiana nr 1 ogłoszenia z 14.05.2010r.] [Zmiana nr 3 SIWZ z 18.05.2010r.] [Zmiana nr 2 ogłoszenia z 18.05.2010r.] [Zmiana nr 4 SIWZ z 21.05.2010r.] [Zmiana nr 3 ogłoszenia z 21.05.2010r.] [Zmiana nr 5 SIWZ z 04.06.2010r.] [Załącznik nr A do pisma /dodatkowe przedmiary/] [Zmiana nr 4 ogłoszenia z 04.06.2010r.] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 24.06.2010r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


6) Remont zatoki autobusowej i miejsc postojowych w Chróścinie przy ulicy Niemodlińskiej
[SIWZ] [Ogłoszenie] [Przedmiar] [Projekt budowlany] [STWiOR][Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 26.05.2010r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


7) Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Karczowskiej w Dąbrowie”
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ nr od a) do g)] [Zmiana nr 1 SIWZ z 21.05.2010r.] [Zmiana nr 1 ogłoszenia z 21.05.2010r.] [Zmiana nr 2 SIWZ z 24.05.2010r.] [Załączniki od nr 1 do nr 5 do pisma Nr OR.341-7/3/10] [Zmiana nr 2 ogłoszenia z 24.05.2010r.] [Unieważnenie postępowania]


8) Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrowa
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 9.06.2010r.][Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


9) Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Karczowskiej w Dąbrowie” - powtórzenie
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki od nr a do nr c do SIWZ Nr OR.341-9/1/10] [Zmiana nr 1 SIWZ - Nr OR.341-9/3/10 z 16.06.2010r.] [Załączniki do pisma Nr OR.341-9/3/10] [Zmiana nr 1 ogłoszenia z 16.06.2010r.] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 30.06.2010r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


10) Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrowa – etap II
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar] [Projekt] [STWiOR] [Zdjęcia poglądowe] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 16.07.2010r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


11) Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Karczowie ul. Szkolna 2/etap I/ – stan surowy otwarty
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 26.07.2010r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


12) Rozbudowa budynku remizy strażackiej o garaż dwustanowiskowy w Sławicach – etap I
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 5.08.2010r.] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 18.08.2010r.][Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


13) Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Gustawa Morcinka w Chróścinie w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR][Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z 24.09.2010r.][Zmiana nr 1 ogłoszenia z 24.09.2010] [Unieważnienie postępowania]


14) Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa – X 2010
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki od a) do d)] [Zmiana nr 1 SIWZ - wyjaśnienia z 01.10.2010r.] [Zmiana nr 1 ogłoszenia] [Zmiana nr 2 SIWZ - wyjaśnienia z 06.10.2010r.] [Zmiana nr 2 ogłoszenia] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 12.10.2010r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


15) Rozbudowa budynku remizy strażackiej o garaż dwustanowiskowy w Sławicach – etap II
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 22.10.2010r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


16) Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Gustawa Morcinka w Chróścinie w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” - powtórzenie
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Wyjaśnienie z 14.10.2010r.] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 26.10.2010r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


17) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Skarbiszowie wraz z siecią tranzytową oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją w/w zadania.
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Projekt umowy] [Koncepcja programowa] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 18.11.2010r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


18) Rozbudowa budynku remizy strażackiej o garaż dwustanowiskowy w Sławicach - etap III
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Projekt budowlany] [STWiOR] [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 13.12.2010r.] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]
udostępniono: 19.01.11 10:23 opis zmiany: | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku