standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Budżet 2012

Projekt Uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
Załącznik Nr 1 - plan dochodów na 2012 (projekt)
Załącznik Nr 2 - plan wydatków na 2012 r. (projekt)
Załącznik Nr 3 - plan przychodów i rozchodów na 2012 r. (projekt)
Załącznik Nr 4 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. (projekt)
Załącznik Nr 5 - plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. (projekt)
Załącznik Nr 6 - plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r. (projekt)
Załącznik Nr 7 - plan wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego na 2012 r. (projekt)
Załącznik Nr 8 - plan dotacji celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2012 r. (projekt)
Załącznik Nr 9 - plan dotacji podmiotowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2012 r. (projekt)
Załącznik Nr 10 - plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na 2012 r. (projekt)
Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Dąbrowa na 2012 rok [2011-11-22]Uchwała nr 68/2012 z dnia 9 lutego 2012r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowa [2012-03-01]

Uchwała nr 722/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa na 2012r. [2012-04-16]

Uchwała nr 723/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dąbrowa [2012-04-16]

Sprawozdanie (Rb-NDS) kwartalne za 1 kwartał 2012r [2012-04-27]

Sprawozdanie - korekta (Rb-NDS) kwartalne za 1 kwartał 2012r [2012-05-07]

ZARZADZENIE NR OR.0050.44.2012 WÓJTA GMINY DABROWA z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2012 [2012-07-23]

ZARZADZENIE NR OR.0050.63.2012 WÓJTA GMINY DABROWA z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2012 [2012-07-23]

ZARZADZENIE NR OR.0050.71.2012 WÓJTA GMINY DABROWA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2012 [2012-07-23]

Sprawozdanie (Rb-NDS) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku [2012-07-31]

ZARZADZENIE NR OR.0050.76.2012 WÓJTA GMINY DABROWA z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2012 [2012-07-31]

ZARZADZENIE NR OR.0050.87.2012 WÓJTA GMINY DABROWA z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2012 [2012-07-31]

Korekta sprawozdania (Rb-NDS) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku [2012-08-02]

Uchwała Nr 366/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości spłaty kredytu [2012-09-18]

Uchwała nr 436/2012 z dnia 11 września 2012r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku [2012-09-20]

Uchwała Nr 465/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 września 2012r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Dąbrowa [2012-10-26]

Informacja Wójta o nadwyżce/deficycie za 2012 r. /Rb-NDS/ [2013-05-02]

Uchwała Nr 153/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2012r. [2013-05-22]

Informacja Wójta Gminy Dąbrowa za 2012 r. o której mowa w art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [2013-05-29]
udostępniono: 29.05.13 15:21 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku