standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Przetargi 2015

1) Modernizacja (remont) ulic: Lipowej i Nowej w Dąbrowie – II etap (Nr sprawy OR.271.1.2015)

Ogłoszenie nr 13478-2015 z 20 stycznia 2015r. [2015-01-20]
SIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 20 stycznia 2015r. [2015-01-20]
Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ [2015-01-20]
STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ [2015-01-20]
Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ [2015-01-20]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ [2015-01-20]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ [2015-01-20]

Wyjaśnienie/Zmiana SIWZ nr 1 z 2 lutego 2015r. [2015-02-02]
Zmiana nr 1 ogłoszenia /nr 23010 – 2015/ z 2 lutego 2015r. [2015-02-02]

Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.1.2015 z 19.02.2015r.)[2015-02-19]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 52580 – 2015 z 10 marca 2015r. [2015-03-10]2) Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej w Żelaznej przy ulicy Bocznej 17A na części działki nr 400/24 k.m.2 - II etap (Nr sprawy OR.271.2.2015)

Ogłoszenie nr 31648 - 2015 z 12 lutego 2015r. [2015-02-12]
SIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 12 lutego 2015r. [2015-02-12]
Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ [2015-02-12]
STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ [2015-02-12]
Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ [2015-02-12]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ [2015-02-12]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ [2015-02-12]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 3 marca 2015r. [2015-03-03]3) Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej w Żelaznej przy ulicy Bocznej 17A na części działki nr 400/24 k.m.2 - III etap (Nr sprawy OR.271.3.2015)

Ogłoszenie nr 45002 - 2015 z 2 marca 2015r. [2015-03-02]
SIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 2 marca 2015r. [2015-03-02]
Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ [2015-03-02]
STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ [2015-03-02]
Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ [2015-03-02]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ [2015-03-02]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ [2015-03-02]

Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.3.2015 z 26.03.2015r.)[2015-03-26]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 81084- 2015 z 10 kwietnia 2015r. [2015-04-10]4) Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej w Żelaznej przy ulicy Bocznej 17A na części działki nr 400/24 k.m.2 - II etap - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.4.2015)

Ogłoszenie nr 94066 - 2015 z 24 kwietnia 2015r. [2015-04-24]
SIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 24 kwietnia 2015r. [2015-04-24] Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ [2015-04-24]
STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ [2015-04-24]
Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ [2015-04-24]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ [2015-04-24]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ [2015-04-24]

Wyjaśnienie SIWZ nr 1 z 7 maja 2015r. [2015-05-07]

Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.4.2015 z 19.05.2015r.)[2015-05-19]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 138168- 2015 z 9 czerwca 2015r. [2015-06-09]5) Przebudowa części ulicy Szkolnej w m. Karczów - (km 0+545 - 0+910) (Nr sprawy OR.271.5.2015)

Ogłoszenie nr 129872-2015 z 1 czerwca 2015r. [2015-06-01]
SIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 1 czerwca 2015r. [2015-06-01]
Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ [2015-06-01]
STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ [2015-06-01]
Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ [2015-06-01]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ [2015-06-01]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ [2015-06-01]
Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.5.2015 z 17.06.2015r.)[2015-06-19]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 153452 – 2015 z 24 czerwca 2015r. [2015-06-24]6) Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej w Żelaznej przy ulicy Bocznej 17A na części działki nr 400/24 k.m.2 - IV etap (Nr sprawy OR.271.6.2015)
Ogłoszenie nr 137804 - 2015 z 9 czerwca 2015r. [2015-06-09]
SIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 9 czerwca 2015r. [2015-06-09]
Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ [2015-06-09]
STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ [2015-06-09]
Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ [2015-06-09]
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ [2015-06-09]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ [2015-06-09]

Wyjaśnienie/Zmiana SIWZ nr 1 z 19 czerwca 2015r. [2015-06-19]
Zmiana nr 1 ogłoszenia /nr 149592 – 2015/ z 19 czerwca 2015r. [2015-06-19]

Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.6.2015 z 07.07.2015r.)[2015-07-07]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 182116- 2015 z 20 lipca 2014r. [2015-07-20]7) Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2016 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.7.2015)


Ogłoszenie nr 332832 - 2015 z 07.12.2015r. [2015-12-07]
SIWZ z 07.12.2015r. w raz z załącznikami od nr 2 do nr 6 [2015-12-07]
Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki umowy [2015-12-07]
Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 2 do nr 6 SIWZ [2015-12-07]

Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.7.2015 z 23.12.2015r.) [2015-12-23]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 11738 - 2016 z 18 stycznia 2016r. [2016-01-18]
udostępniono: 18.01.16 12:53 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku