standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Budżet 2010

Uchwała Nr 395/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa na 2010r. [2009-12-30]

Uchwała Nr 396/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa na 2010r. [2009-12-30]

Uchwała Nr 397/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Dąbrowa. [2009-12-30]

Budżet Gminy Dąbrowa na 2010 rok [2010-01-05]

Informacja Wójta Gminy Dąbrowa za I kwartał 2010 roku [2010-06-09]

Informacja Wójta Gminy Dąbrowa za II kwartał 2010 roku [2010-09-09]

Informacja Wójta Gminy Dąbrowa za III kwartał 2010 roku [2011-02-01]

Informacja Wójta Gminy Dąbrowa za IV kwartał 2010 roku [2011-02-22]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia [2011-04-11]

Informacja Wójta Gminy Dąbrowa za 2010 r. o której mowa w art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [2011-04-12]

Uchwała Nr 193/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2010r. [2011-08-25]
udostępniono: 25.08.11 17:07 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku