standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Wybory do Parlamentu EuropejskiegoZarządzenie nr SEK.0050.17.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Dąbrowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego.[2014-02-25]

Zarządzenie nr SEK.0050.28.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Dąbrowa obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. [2014-03-27]

Uchwała Nr XXXVII/287/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Dąbrowa do stanu faktycznego.[2014-04-15]

Uchwała Nr XXXVII/289/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej gminy Dąbrowa.[2014-04-15]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2014r. dot.numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.[2014-04-16]

Komunikat dot.zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych gminy Dąbrowa.[2014-04-16]

Kominakt dla wyborców niepelnosprawnych Gminy Dąbrowa.[2014-04-30]

Komunikat.dot.rejestru wyborców.[2014-05-02]

Komunikat Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Dąbrowa dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r. [2014-05-05]

Komunikat dot.dokonanych wyborów przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych gminy Dąbrowa dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku.[2014-05-14]
udostępniono: 16.05.14 12:20 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Katarzyna Dworczak | dziennik zmian | wersja do druku