standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Ogłoszenia 2014

Obwieszczenie Burmistrza Lewina Brzeskiego (dot. sprawy nr GP.6730.29.14) o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej 110 kV na terenie Gminy Lewin Brzeski, Olszanka i Dąbrowa [2014-12-23]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 23 grudnia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.33.2014.AO) [2014-12-23]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 15 grudnia 2014r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko [2014-12-16]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 8 grudnia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.34.2014.AO) [2014-12-09]

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (Nr WOOŚ.4210.1.2014.IOC.18 z 03.12.2014r.) [2014-12-08]

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (Nr WOOŚ.4210.16.2014.MH.7 z 21.11.2014r.) [2014-12-02]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 listopada 2014r. (dot. sprawy nr UAB.6733.31.2014.DW) [2014-12-01]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1 grudnia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.30.2014.AO) [2014-12-01]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25 listopada 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.32.2014.WJ) [2014-11-26]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20 listopada 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.33.2014.AO) [2014-11-20]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dabrowa z 14 listopada 2014r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części miejscowości Karczów i Wrzoski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [2014-11-19]

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 listopada 2014 r. [2014-11-17]

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 listopada 2014 r.[2014-11-17]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 13 listopada 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.29.2014.WJ) [2014-11-13]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12 listopada 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.30.2014.AO) [2014-11-13]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dot. wyboru dziennych opiekunów (Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa nr SEK.0050.133.2014 z dnia 10 listopada 2014r) [2014-11-12]
Załączniki edytowalne [2014-11-12]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 29 października 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.32.2014.WJ) [2014-10-30]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2014 r. ( dot.sprawy nr GP.6733.25.2014.AO) [2014-10-27]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2014 r. ( dot. sprawy nr GP.6733.28.2014.WJ) [2014-10-27]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2014 r. ( dot. sprawy nr GP.6733.27.2014.WJ) [2014-10-27]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17 października 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.24.2014.WJ) [2014-10-17]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 października 2014r. (dot. sprawy nr UAB.6733.31.2014.DW) [2014-10-15]

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 10 października 2014 r. ( dot. sprawy nr GP.6733.30.2014.AO) [2014-10-10]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9 października 2014 r. ( dot. sprawy nr GP.6733.27.2014.GJ).[2014-10-09]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9 października 2014 r. ( dot. sprawy nr GP.6733.25.2014.AO) [2014-10-09]

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.[2014-10-09]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 7 października 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.28.2014.WJ) [2014-10-07]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 7 października 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.25.2014.AO) [2014-10-07]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 7 października 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.27.2014.WJ) [2014-10-07]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 3 października 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.23.2014.WJ) [2014-10-06]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 29 września 2014r. (dot. sprawy nr GP.6730.105.2014.WJ) [2014-09-29]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16 września 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.23.2014.WJ) [2014-09-17]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12 września 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.28.2014.WJ) [2014-09-12]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12 września 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.21.2014.AO) [2014-09-12]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12 września 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.29.2014.WJ) [2014-09-12]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 09 września 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.27.2014.WJ) [2014-09-11]

Ogłoszenie Wójta Gminy (nr GKMOS.7226.23.2014) dot. zimowego utrzymania dróg [2014-09-10]

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dot. budowy obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej Nr 46) [2014-09-10]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 09 września 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.25.2014.AO) [2014-09-09]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02 września 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.22.2014.WJ) [2014-09-03]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22 sierpnia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.21.2014.AO) [2014-08-22]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19 sierpnia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.21.2014.AO) [2014-08-19]

Ogłoszenie z 14 sierpnia 2014r. dot. konsultacji społecznych Programu Ochrony Powietrza [2014-08-19]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12 sierpnia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.24.2014.WJ) [2014-08-12]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12 sierpnia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.23.2014.WJ) [2014-08-12]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 sierpnia 2014 r. ( dot. sprawy GP.6733.19.2014.WJ) [2014-08-07]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 sierpnia 2014 r. ( dot. sprawy nr GP.6733.22.2014.WJ) [2014-08-06]
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2014 r. (dot. sprawy nr GP.6733.20.2014.AO) [2014-07-31]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 lipca 2014 r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.4.2014) [2014-07-24]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.17.2014.WJ) [2014-07-21]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 18 lipca 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.19.2014.WJ) [2014-07-21]
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 lipca 2014 r. (dot. sprawy GKMOS.6220.4.2014) [2014-07-17]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17 lipca 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.21.2014.AO) [2014-07-17]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14 lipca 2014 r. (dot. sprawy nr GP.6733.16.2014.WJ) [2014-07-15]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14 lipca 2014 r. (dot. sprawy nr GP.6733.15.2014.WJ) [2014-07-15]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10 lipca 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.18.2014.AO) [2014-07-11]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02 lipca 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.20.2014.AO) [2014-07-02]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 01 lipca 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.17.2014.WJ) [2014-07-02]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25 czerwca 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.19.2014.WJ) [2014-06-26]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24 czerwca 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.16.2014.WJ) [2014-06-24]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24 czerwca 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.15.2014.WJ) [2014-06-24]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24 czerwca 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.13.2014.WJ) [2014-06-24]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16 czerwca 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.9.2014.AO) [2014-06-17]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 czerwca 2014r.(dot. sprawy GP.6733. 18.2014.AO).[2014-06-11]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 czerwca 2014r.( dot. sprawy GP.6733.14.2014.AO).[2014-06-10]

Zarządzenie nr.SEK.0050.49.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 maja 2014 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu.[2014-06-06]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 czerwca 2014r. (dot. sprawy nr.GP.6733.11.2014.WJ).[2014-06-06]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 czerwca 2014r.( dot. sprawy nr. GP.6733.10.2014.AO) [2014-06-03]

Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania z dnia 29 maja 2014r. (dot. sprawy nr. GKMOS.6220.4.2014r.) [2014-06-03)

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2014r. (dot. sprawy nr.GP.6733.8.2014.WJ) [2014-05-29]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2014r. (dot. sprawy nr. GP.6733.17.2014.WJ) [2014-05-29]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2014r.( dot. sprawy nr GP.6733.12.2014.AO) [2014-05-27]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2014r.( dot. sprawy nr GP.6733.9.2014.AO) [2014-05-27]

Ogłoszenie. Zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z póź.zm.) Wójt Gminy Dąbrowa podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą budżetu Gminy Dąbrowa za 2013r. [2014-05-27]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 23 maja 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.14.2014.AO) [2014-05-23]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2014 r. ( dot. sprawy GP.6733.15.2014.WJ) [2014-05-21]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2014 r. ( dot. sprawy GP.6733.16.2014.WJ) [2014-05-21]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 13 maja 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.8.2014.WJ) [2014-05-14]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14 maja 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.13.2014.WJ) [2014-05-14]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12 maja 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.7.2014.WJ) [2014-05-13]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 8 maja 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.12.2014.AO) [2014-05-08]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 8 maja 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.11.2014.WJ) [2014-05-08]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 6 maja 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.10.2014.AO) [2014-05-08]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Nr WPN.6320.138.2014.JZ z 30 kwietnia 2014r.) [2014-05-08]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25 kwietnia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.6.2014.AO) [2014-04-25]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.9.2014.AO) [2014-04-24]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22 kwietnia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.7.2014.WJ) [2014-04-22]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22 kwietnia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.5.2014.WJ) [2014-04-22]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10 kwietnia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.8.2014.WJ) [2014-04-11]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 8 kwietnia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.6.2014.AO) [2014-04-08]

Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania z dnia 27 marca 2014 r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.1.2014) [2014-03-28]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 26 marca 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.5.2014.WJ) [2014-03-27]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24 marca 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.4.2014.AO) [2014-03-25]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20 marca 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.7.2014.WJ) [2014-03-20]


Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12 marca 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.2.2014.AO) [2014-03-14]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 marca 2014r. ( dot.sprawy nr GP.6733.3.2014.AO) [2014-03-12]


Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 marca 2014r. (dot.sprawy nr GP.6733.1.2014.AO) [2014-03-12]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 6 marca 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.6.2014.AO) [2014-03-06]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 18 lutego 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.3.2014.AO) [2014-02-20]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 18 lutego 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.2.2014.AO) [2014-02-20]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 18 lutego 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.1.2014.AO) [2014-02-20]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12 lutego 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.5.2014.WJ) [2014-02-13]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.17.2013.AO) [2014-02-10]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4 lutego 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.4.2014.AO) [2014-02-05]

Obwieszczenie i Decyzja Wójta Gminy z dnia 29 stycznia 2014r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.4.2013) [2014-02-04]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 3 lutego 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.13.2013.WJ) [2014-02-04]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4 lutego 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.16.2013.WJ) [2014-02-04]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko [2014-01-22]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21 stycznia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.17.2013.AO) [2014-01-22]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20 stycznia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.3.2014.AO) [2014-01-21]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20 stycznia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.2.2014.AO) [2014-01-21]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20 stycznia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.1.2014.AO) [2014-01-21]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20 stycznia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.15.2013.WJ) [2014-01-20]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17 stycznia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.14.2013.AO) [2014-01-20]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15 stycznia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.13.2013.WJ) [2014-01-16]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 3 stycznia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.12.2013.AO) [2014-01-07]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2 stycznia 2014r. (dot. sprawy nr GP.6733.17.2013.AO) [2014-01-02]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24 luty 2014r.(dot.sprawy nr GP.6733.16.2013.WJ)[2014-02-24]
udostępniono: 23.12.14 15:10 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku