Statystyka ludnościStatystyka ludności Gminy Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2015 roku:

Mieszkańcy (w tym cudzoziemcy) [2016-01-12]
Cudzoziemcy [2016-01-12]