Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
WEJDŹ DO PUBLICZNEGO DOSTĘPNEGO WYKAZU DANYCH O DOKUMENTACH - wykaz zawiera dane od 5 marca 2011 roku
/awaria serwera zewnętrznego/


bieżące karty informacyjne poniżej:

Karty informacyjne nr 3/2016, nr 4/2016, nr 5/2016 i nr 6/2016 [2016-04-11]

Karta informacyjna nr 2/2016 [2016-06-07]
WEJDŹ DO PUBLICZNEGO DOSTĘPNEGO WYKAZU DANYCH O DOKUMENTACH - wykaz zawiera dane do 4 marca 2011 roku
W dniu 21.09.10. wplynąl wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu o zezwolenie na usunięcie 3 drzew rosnąćych w ciągu drogi wojewódzkiej 435 w miejscowości Mechnice.[2010-10-05]
/-/ Benedykt Szpakowski Inspektor UG Dąbrowa
Informacje dodatkowe:
Obwieszczenie Starosty Opolskiego o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie dot. inwestycji drogowej obejmującej budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1760 o Wrzoski – Chróścina [2010-02-04]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 stycznia 2010 r. ( dot. sprawy GKMOS 7620-2/10) [2010-01-14]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 stycznia 2010 (dot. sprawy GKMOS 7620-16-3/09) [2010-01-11]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2009 r. (dot. sprawy nr GKMOS.7620-4-3/09) [2009-12-18]

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania z dnia 14 września 2009 r. (dot. sprawy nr GKMOS.7620-10/09) [2009-09-16]

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania z dnia 14 września 2009 r. (dot. sprawy nr GKMOS.7620-9/09) [2009-09-16]