Referendum 2015


WYNIK REFERENDUM w Gminie Dąbrowa >>

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA z dnia 15 lipca 2015 roku dot. informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, w tym obwodowych komisji ds. referendum właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w referendum ogólnokrajowym [2015-07-15]

Zarządzenie Nr SEK.0050.65.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Dąbrowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów kamitetów referendalnych związanych z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku [2015-06-23]

Komunikat o miejscu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji ds. Referendum. [2015-07-24]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. [2015-08-13]

Komunikat Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie udostępnienia spisów z dnia 17.08.2015 r. [2015-08-17[