Realizacja na rok 2012


Informacja dla 15 sołectw o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2012 rok [2013-09-16]


Uchwała Sołectwa Chróścina w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2012 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2013-09-16]

Uchwała Sołectwa Ciepielowice w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2012 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2013-09-16]

Uchwała Sołectwa Dąbrowa w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2012 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2013-09-16]

Uchwała Sołectwa Karczów w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2012 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2013-09-16]

Uchwała Sołectwa Lipowa w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2012 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2013-09-16]

Uchwała Sołectwa Mechnice w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2012 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2013-09-16]

Uchwała Sołectwa Narok w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2012 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2013-09-16]

Uchwała Sołectwa Niewodniki w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2012 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2013-09-16]

Uchwała Sołectwa Nowa Jamka w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2012 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2013-09-16]

Uchwała Sołectwa Prądy w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2012 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2013-09-16]

Uchwała Sołectwa Siedliska w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2012 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2013-09-16]

Uchwała Sołectwa Skarbiszów w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2012 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2013-09-16]

Uchwała Sołectwa Sławice w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dabrowa na rok 2012 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2016-03-23]

Uchwała Sołectwa Wrzoski w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2012 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2013-09-16]

Uchwała Sołectwa Żelazna w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2012 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2013-09-16]


Ocena wniosku o uwzględnienie w budżecie gminy na rok 2012 przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego [2013-09-16]