Protokoły z sesji
P R O T O K Ó Ł Nr IX/2003 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 23 czerwca 2003 r.

P R O T O K Ó Ł Nr X/2003 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 września 2003 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XI/2003 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 23 października 2003 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XII/2003 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 8 grudnia 2003 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/2003 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 29 grudnia 2003 r

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2004 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 26 lutego 2004 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XV/2004 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 29 kwietnia 2004 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVI/2004 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 czerwca 2004 r

P R O T O K Ó Ł Nr XVII/2004 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 9 września 2004 r

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2004 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 16 września 2004 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XIX/2004 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 października 2004 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XX/2004 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 13 grudnia 2004 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 30 grudnia 2004 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXII/2005 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2005 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/2005 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 21 marca 2005 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/2005 z uroczystej sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 9 kwietnia 2005 r. w pałacu w Niewodnikach.

P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2005 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 kwietnia 2005 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2005 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 czerwca 2005 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2005 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 12 września 2005 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2005 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 października 2005 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2005 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 17 listopada 2005 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2005 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 5 grudnia 2005 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/2005 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 29 grudnia 2005 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/2006 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 16 marca 2006 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/2006 z Uroczystej Sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 1 kwietnia 2006 r. w Pałacu w Niewodnikach

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/2006 z Sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 kwietnia 2006r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2006 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/2006 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 14 września 2006 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2006 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 26 października 2006 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2006 z 27 listopada 2006 r.

P R O T O K Ó Ł Nr II/2006 z 4 grudnia 2006 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2006 z 14 grudnia 2006 r.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/2006 z 28 grudnia 2006 r.

P R O T O K Ó Ł Nr V/2007 z 15 lutego 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr VI/2007 z 22 marca 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2007 z 26 kwietnia 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2007 z 24 maja 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr IX/2007 z 31 maja 2007 r.

PROTOKÓŁ Nr X/2007 z 28 czerwca 2007 r.

PROTOKÓŁ Nr XI/2007 z 13 września 2007 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2007 z 25 października 2007 r.

PROTOKÓŁ Nr XIII/2007 z 22 listopada 2007 r.

PROTOKÓŁ Nr XIV/2007 z 27 grudnia 2007 r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2008 z 6 marca 2008 r.

PROTOKÓŁ Nr XVI/2008 z 24 kwietnia 2008 r.

PROTOKÓŁ Nr XVII/2008 z 29 maja 2008 r.

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2008 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 3 lipca 2008 r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/2008 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 7 sierpnia 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XX/2008 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 18 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 30 października 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 listopada 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/2008 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 29 grudnia 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/2009 z sesji Rady Gminy Dabrowa odbytej w dniu 12 lutego 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2009 z sesji Rady Gminy Dabrowa odbytej w dniu 26 marca 2009 r. [07-05-2009]

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2009 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 30 kwietnia 2009 r.

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2009 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 18 czerwca 2009 r.

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2009 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 20 sierpnia 2009 r.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2009 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 24 września 2009 r.

PROTOKÓŁ Nr XXX/2009 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 29 października 2009 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2009 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 9 listopada 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/2009 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 26 listopada 2006 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2009 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 30 grudnia 2009 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2010 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 stycznia 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXV/2010 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 11 marca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2010 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2010 z Uroczystej Sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 4 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2010 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 1 lipca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2010 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 9 września 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XL/2010 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 września 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XLI/2010 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 4 października 2010 r.P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010 - 2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr II/2010 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 16 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/2010 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr V/2010 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 10 lutego 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr VI/2010 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 17 marca 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2010 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 kwietnia 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 2 czerwca 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr IX/2011 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 7 lipiec 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr X/2011 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 29 lipiec 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 18 sierpnia 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XII/2011 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 września 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/2011 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 20 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2011 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 24 listopada 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XV/2011 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 29 grudnia 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVI/2012 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 2 lutego 2012 r. [2012-03-26]

P R O T O K Ó Ł Nr XVII/2012 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 marca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XIX/2012 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 czerwca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXI/2012 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXII/2012 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 września 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/2012 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 30 października 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 29 listopada 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XXV/2012 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 grudnia 2012r.

Protokół Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 21 marca 2013 r.

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 25 kwietnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 23 maja 2013r.

PROTOKÓŁ NR XXX/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 czerwca 2013r.

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 29 sierpnia 2013r.

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 30 września 2013r.

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 14 listopada 2013r.

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 19 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ Nr XXXV/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 30 stycznia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy Dabrowa odbytej w dniu 27 lutego 2014r.[2014-03-31]

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 marca 2014r.[2014-05-05]

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 kwietnia 2014r.[2014-06-02]

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 29 maja 2014.[2014-07-07]

PROTOKÓŁ Nr XL/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 30 czerwca 2014 r.

Protokół Nr XLI/2014 z sesji Rady Gminy Dabrowa odbytej w dniu 4 września 2014 r. [2014-10-15]

Protokół Nr XLII/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa w dniu 9 października 2014 r.

Protokół Nr XLIII/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół nr I/2014 s sesji Rady gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 listopada 2014 r. [2014-12-08]

Protokół Nr II/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 4 grudnia 2014 r.

Protokół Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dabrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy Dabrowa odbytej w dniu 19 lutego 2015 r.

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 26 marca 2015 r. [2015-05-28]

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 23 kwietnia 2015 r. [2015-06-23]

Protokół Nr VII/2014 z sesji Rady Gminy Dabrowa w dniu 28 maja 2015 r. [2015-09-22]

Protokół Nr VIII/2015 Rady Gminy Dąbrowa z sesji odbytej w dniu 2 lipca 2015 r. [2015-09-22]

Protokół Nr IX/2015 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 17 września 2015 r. [2015-11-16]

Protokół Nr X/2015 z uroczystej sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 16 października 2015 r. [2015-11-16]

Protokół Nr XI/2015 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 29 października 2015 r. [2015-12-07]

Protokół Nr XII/2015 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 26 listopada 2015 r. [2016-01-14]

Protokół Nr XIII/2015 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 21 grudnia 2015 r.

Protokół Nr XIV/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 18 stycznia 2016 r.

Protokół Nr XV/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 8 lutego 2016 r.

Protokół Nr XVI/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 3 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 marca 2016 r.