Węzeł `PRĄDY`Położenie: Prądy, gmina: Dąbrowa, powiat: opolski, woj.: opolskie

Powierzchnia: ok. 95 ha

Właściciel: Osoby fizyczne

Informacje dodatkowe

Uchwała Nr XXVI/175/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa obejmującego część wsi Prądy w rejonie „ węzła Prądy” [Pobierz]

Załączniki graficzne:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego [Pobierz]

Mapa gminy [Pobierz]

Szkic [Pobierz]

Zdjęcie nr 1 [Pobierz]

Zdjęcie nr 2 [Pobierz]