Sprzedaż i dzierżawa mienia 2016


Ogłoszenie Wójta Gminy Dabrowa - IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa ( pismo nr MG.6840.1.4.2016r.) [2016-05-12]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Naroku, obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.4.2016 z 08.04.2016r.) [2016-04-14]

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele rolnicze /wykaz nr 1/ (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.26.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z 24 marca 2016r.) [2016-03-31]

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele nierolnicze /wykaz nr 2/ (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.27.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z 24 marca 2016r.) [2016-03-31]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.2.2016 z 12.02.2016r.) [2016-02-18]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku (pismo nr MG.6840.1.1.2016 z 11.01.2016r.) [2016-01-14]