Budżet 2008
Budżet gminy Dąbrowa na rok 2008

Uchwała Nr 434/2007 z dnia 11 grudnia 2007r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Uchwała Nr 435/2007 z dnia 14 grudnia 2007r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Uchwała Nr 436/2007 z dnia 14 grudnia 2007r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Informacja Wójta Gminy za I kwartał 2008 roku

Informacja Wójta Gminy za II kwartał 2008 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za pierwsze półrocze 2008 roku

Uchwała Nr 317/2008 z dnia 2 września 2008r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Informacja Wójta Gminy za III kwartał 2008 roku

Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS [2009-05-07]

Informacja Wójta Gminy Dąbrowa za 2008 roku [2009-05-07]