Ogłoszenia 2012


Zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2012 r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.13.2012) [2013-01-08]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6730.156.2012.WJ) [2012-12-28]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27 grudnia 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.28.2012.WJ) [2012-12-28]
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27 grudnia 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.25.2012.WJ) [2012-12-28]

Obwieszczenie z 14 grudnia 2012r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa (dot. uchwały nr XXIV/165/12 z 29 listopada 2012r. [2012-12-19]

Obwieszczenie z 14 grudnia 2012r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa (dot. uchwały nr XXIV/164/12 z 29 listopada 2012r. [2012-12-19]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12 grudnia 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.109.2012.AO) [2012-12-17]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 6 grudnia 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.27.2012.AO) [2012-12-06]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.26.2012.AO) [2012-11-30]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 28 listopada 2012 r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.16.2012) [2012-11-28]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15 listopada 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.26.2012.AO) [2012-11-15]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 13 listopada 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.23.2012.WJ) [2012-11-14]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 8 listopada 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.26.2012.AO) [2012-11-09]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25 października 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.23.2012.WJ) [2012-10-26]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17 października 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.22.2012.AO) [2012-10-18]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17 października 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.20.2012.WJ) [2012-10-18]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16 października 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.24.2012.WJ) [2012-10-17]

Zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 04 października 2012 r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.15.2012) [2012-10-16]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 11 października 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.21.2012.AO) [2012-10-11]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1 października 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.20.2012.WJ) [2012-10-01]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1 października 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.22.2012.AO) [2012-10-01]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27 września 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6730.79.2012.WJ) [2012-09-28]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27 września 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.19.2012.AO) [2012-09-28]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25.09.2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.21.2012.AO) [2012-09-26]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20 września 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.18.2012.AO) [2012-09-21]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 11 września 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.19.2012.AO) [2012-09-12]

Zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 06 września 2012 r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.12.2012) [2012-09-10]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 03 września 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.23.2012.WJ) [2012-09-06]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 03 września 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.18.2012.AO) [2012-09-03]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 03 września 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.24.2012.WJ) [2012-09-03]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 sierpnia 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.21.2012.AO) [2012-08-23]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 sierpnia 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.22.2012.AO) [2012-08-23]

obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 sierpnia 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.20.2012.WJ) [2012-08-23]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 sierpnia 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.17.2012.AO) [2012-08-20]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 14.08.2012 r. (dot. sprawy GKMOS 6220.12.2012) [2012-08-16]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia [2012-08-14]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 14.08.2012 r. [2012-08-14]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.17.2012.AO) [2012-07-31]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30 lipca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.16.2012.AO) [2012-07-30]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27 lipca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.19.2012.AO) [2012-07-30]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24 lipca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.18.2012.AO) [2012-07-25]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9 lipca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.16.2012.AO) [2012-07-10]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 26 czerwca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.15.2012.WJ) [2012-06-27]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.17.2012.AO) [2012-06-25]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21 czerwca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.14.2012.AO) [2012-06-22]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 8 czerwca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.15.2012.WJ) [2012-06-08]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4 czerwca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.14.2012.AO) [2012-06-05]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1 czerwca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.10.2012.WJ) [2012-06-01]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 31 maja 2012 r. (dot. sprawy nr GKMOS 6620.6.10.2012) [2012-06-01]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 28.05.2012 r. dot. terminu zbierania wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Karczów i Wrzoski. [2012-05-28]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24 maja 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.16.2012.AO) [2012-05-24]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14 maja 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.10.2012.WJ) [2012-05-14]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10 maja 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.8.2011.AO) [2012-05-10]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4 maja 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.9.2012.AO) [2012-05-07]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2 maja 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.15.2012.AO) [2012-05-07]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25 kwietnia 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.14.2012.AO) [2012-04-25]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 23 kwietnia 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.8.2012.AO) [2012-04-24]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 17 kwietnia 2012 r. (dot. sprawy nr GKMOS 6220.7.2012) [2012-04-18]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17 kwietnia 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.9.2012.WJ) [2012-04-17]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16 kwietnia 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.6.2012.AO) [2012-04-16]

Informacja dotycząca statystycznych badań rolniczych [2012-04-13]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 6 kwietnia 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.5.2012.AO) [2012-04-12]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 5 kwietnia 2012 r. (dot. sprawy nr GKMOS 6620.2.2012) [2012-04-06]

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa [2012-04-04]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.10.2012.WJ) [2012-03-29]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 26 marca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.2.2012.WJ) [2012-03-27]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20 marca 2012 r. (dot. sprawy nr GKMOS 7620.4.7.2012) [2012-03-27]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22 marca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.5.2012.AO) [2012-03-22]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14 marca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.9.2012.WJ) [2012-03-15]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14 marca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.8.2012.AO) [2012-03-15]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 13 marca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.6.2012.AO) [2012-03-13]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9 marca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.2.2012.WJ) [2012-03-09]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 8 marca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.4.2012.WJ) [2012-03-08]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 6 marca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.1.2012.WJ) [2012-03-06]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 5 marca 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.26.2011.WJ) [2012-03-06]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 20 lutego 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.5.2012.AO) [2012-02-21]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 13 lutego 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.1.2012.WJ) [2012-02-20]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9 lutego 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.4.2012.WJ) [2012-02-13]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.2.2012.WJ) [2012-01-31]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.1.2012.WJ) [2012-01-11]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2012 r. (dot. sprawy nr GP.6733.25.2011.AO) [2012-01-10]