Budżet 2014


Uchwała Nr 701/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowa [2014-01-16]

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej /Druk Nr 302/.[2013-12-11]

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok /Druk Nr 303/.[2013-12-10]

Uchwała Nr 480/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dąbrowa na lata 2014 - 2024 [2013-12-10]

Uchwała Nr 504/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa na 2014r. [2013-12-10]

Uchwała Nr 505/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa na 2014r. [2013-12-10]

Uchwała Nr XXXV/279/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2014r.[2014-02-03]
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/279/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2014rok.[2014-02-03]

Zarządzenie nr SEK.0050.3.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z 9 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014 [2014-02-11]

Zarządzenie nr SEK.0050.9.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014 [2014-02-11]

Zarządzenie nr SEK.0050.18.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014 [2014-03-27]

Zarządzenie nr SEK.0050.25.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z 17 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014 [2014-03-27]

Zarządzenie nr SEK.0050.27.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z 24 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014 [2014-03-27]

Sprawozdanie (Rb-NDS) kwartalne o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku [2014-04-23]

Zarządzenie nr SEK.0050.30.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z 31 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014 [2014-05-22]

Zarządzenie nr SEK.0050.35.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014 [2014-05-22]

Zarządzenie nr SEK.0050.38.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014 [2014-05-22]

Zarządzenie nr SEK.0050.40.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014 [2014-05-22]

Zarządzenie nr SEK.0050.47.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z 19 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014 [2014-05-22]

Zarządzenie nr SEK.0050.56.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dąbrowa wraz z załącznikiem (WPF) [2014-06-17]

Zarządzenie nr SEK.0050.60.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2014 r.w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014.[2014-10-08]

Zarządzenie nr SEK.0050.72.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014.[2014-10-08]

Zarządzenie nr SEK.0050.84.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014.[2014-10-08]

Zarządzenia nr SEK.0050.86.2014 r. Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014.[2014-10-08]

Uchwała Nr 344/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 września 2014r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za I półrocze 2014r. [2014-09-10]

Zarządzenia nr SEK.0050.97.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014.[2014-10-08]

Zarządzenia nr SEK.0050.99.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014.[2014-10-08]

Zarządzenie nr SEK.0050.103.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014.[2014-10-08]

Zarządzenie nr SEK.0050.105.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014.[2014-10-08]

Zarządzenie nr SEK.0050.110.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014.[2014-10-24]

Zarządzenie nr SEK.0050.119.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014.[2014-10-24]

Zarządzenie nr SEK.0050.121.2014 Wójta Gmiy Dąbrowa z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiay budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014.[2014-10-24]

Sprawozdanie (Rb-NDS) kwartalne o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku [2014-10-29]

Sprawozdanie (Rb-NDS) kwartalne o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku [2014-10-29]

Zarządzenie nr SEK.0050.125.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2014 r.w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014.[2014-11-03]

Zarządzenie nr SEK.0050.127.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014.[2014-11-03]

Zarządzenie nr SEK.0050.129.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014.[2014-11-03]

Zarządzenie nr SEK.0050.136.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2014 r.w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2014.[2014-11-17]

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014. [2015-04-16]

Informacja Wójta Gminy Dąbrowa za 2014 r. o której mowa a art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. [2015-05-26]

Sprawozdanie zwykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2014 [2016-02-11]

Bilans z wykonania budżetu za 2014 r.[2016-02-11]