Plany zagospodarwoania


Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dąbrowa na dzień 10 kwietnia 2014 [2014-04-10]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 1. /0,4MB/ [2013-02-12]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 2. /18MB/ [2013-02-12]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 3. /16MB/ [2013-02-12]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 4. /0,4MB/ [2013-02-12]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 5. /0,2MB/ [2013-02-12]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 6. /0,8MB/ [2013-02-12]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 7. /8MB/ [2013-02-12]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 8. /12MB/ [2013-02-12]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 9. /25MB/ [2013-02-12]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 10. /22MB/ [2013-02-12]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 11. /72MB/ [2013-02-12]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 12. /3MB/ [2013-02-12]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 13. /1MB/ [2013-02-12]