Rada Gminy


1. WIECZOREK PIOTR - Przewodniczący Rady Gminy
2. POŚLIŃSKI ANDRZEJ - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. SIKORA MARIA - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
4. BISKUP ALFRED
5. GONSCHIOR RYSZARD
6. KONOPA MARIUSZ
7. WIDACHA KAROL
8. KOKSANOWICZ LESZEK
9. RUTOWICZ ROBERT
10. GREGULEC KAROL
11. RYNKOWSKA MARIA
12. LYGA RAFAŁ
13. WOJDYŁA KAZIMIERZ
14. LOS PIOTR
15. PRUDLIK WALDEMAR