Wzory druków


Wniosek o ustalenie numeru porządkowego [2012-07-23]

Wniosek o szacowanie szkód [2013-06-20]

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy [2013-04-09]

Wniosek dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajacy stan zaległości

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew/krzewów [2015-02-17]