Przetargi 2016


1) Budowę drogi gminnej z chodnikiem i odwodnieniem na działkach nr 828/225, 704/227 i 702/226 k.m. 3 – ul. Jaśminowej w Mechnicach (Nr sprawy OR.271.1.2016)

Ogłoszenie nr 13242 - 2016 z 20 stycznia 2016r. [2016-01-20]

SIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 20 stycznia 2016r. [2016-01-20]

Dokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ [2016-01-20]

STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ [2016-01-20]

Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ [2016-01-20]

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ [2016-01-20]

Druki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 10 SIWZ [2016-01-20]

Wyjaśnienie SIWZ nr 1 z 29 stycznia 2016r. [2016-01-29]


Zawiadomienie o wyborze oferty (pismo nr OR.271.1.2016 z 19.02.2016r.) [2016-02-19]


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 19929– 2016 z 29 lutego 2016r. [2016-02-29]