Projekt planu z 2016 roku (Karczów - Wrzoski)


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części miejscowości Karczów i Wrzoski zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 18 kwietnia 2016 roku

Tekst projektu planu zagospodarowania przestrzennego [2016-04-18]

Uzasadnienie do tekstu projektu planu [2016-04-18]

Rysunek do projektu planu [2016-04-18]

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [2016-04-18]

Rysunek do prognozy oddziaływania na środowisko [2016-04-18]

Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do publicznego wglądu z zaznaczonymi istotnymi terminami związanymi z wyłożeniem [2016-04-18, bez wyróżnienia zamieszczone od 2016-04-07 w Ogłoszeniach 2016 BIP]