Zamówienia 2016


1) Rozbudowa oświetlenia drogowego w Chróścinie ul. Klasztorna, Ciepielowicach ul. Polna i Stawowa i Niewodnikach ul. Polna (sprawa nr B.7011.58.1.2016)

Ogłoszenie naboru z 14 stycznia 2016r. [2016-01-15]

Dokumentacja Projektowa - Projekt z przedmiarem robót - załącznik nr 1 do naboru [2016-01-15]

Wzór formularza ofertowego – załączniki nr 2 do naboru [2016-01-15]

Projekt umowy - załącznik nr 3 do naboru [2016-01-15]

Zawiadomienie o wyborze oferty [2016-02-17]
2) Przebudowa części drogi gminnej nr 109214 O na działce nr 232/1 m. 1 – ul. Brzozowa w Naroku (sprawa nr B.7011.93.5.2016)

Ogłoszenie naboru z 2 czerwca 2016r. [2016-06-03]

Dokumentacja Projektowa [2016-06-03]

STWiOR[2016-06-03]

Przedmiar robót [2016-06-03]

Wzór formularza ofertowego[2016-06-03]

Projekt umowy [2016-06-03]