Zasady naboru


Zasady naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dąbrowa określa Rozdział VI Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dąbrowa wprowadzony Zarządzeniem nr OR.120.2.2015 Kierownika Urzędu Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2015r.[2015-10-06], przejdź do Regulaminu Pracy >>