Budżet 2009


Budżet Gminy Dąbrowa na rok 2009

Uchwała Nr 440/2008 z dnia 14 grudnia 2007r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu [2009-01-15]

Uchwała Nr 441/2008 z dnia 14 grudnia 2007r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu [2009-01-15]

Uchwała Nr 442/2008 z dnia 14 grudnia 2007r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu [2009-01-15]

Informacja Wójta Gminy Dąbrowa za I kwartał 2009 roku [2009-05-13]

Informacja Wójta Gminy Dąbrowa za II kwartał 2009 roku – na podstawie art. 14 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych [2009-08-06]

Informacja o nadwyżce – deficycie w III kw. 2009r. Gminy Dąbrowa [2009-11-23]

Informacja Wójta Gminy za IV kwartał 2009 roku [2010-02-15]

Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie budżet 2009/ [2010-05-19]