Wybory prezydenckie 2010


Obwieszcenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2010 r. o powołaniu członków obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku [2010-04-28]


Zarządzenie nr 55/10 Wójta Gminy Dąbrowa dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Dąbrowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [2010-04-28]


Wyniki głosowania w Gminie Dąbrowa >>


Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2010 r. o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 lipca 2010 r. o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych