Sprzedaż mienia 2010-2014


Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lipowej (pismo nr MG.6840.1.8.2014 z 20.10 2014r.) [2014-10-23]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niewodnikach (pismo nr MG.6840.1.7.2014 z 17.10 2014r.) [2014-10-20]

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele rolne w trybie bezprzetargowym /wykaz nr 3/ (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.102.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z 15 września 2014r.) [2014-09-18]

Wykazy dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa /Wykaz nr 4 i nr 5/ (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.88.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z 29 sierpnia 2014r.) [2014-09-04]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa o V rokowaniach na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Sokolnikach obręb Dąbrowa ( pismo nr MG.6840.1.6.2014 z 4 sierpnia 2014 r.) [2014-08-07]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedliskach (pismo nr MG.6840.1.5.2014 z 12.06 2014r.) [2014-06-16]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa o IV rokowaniach na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Sokolnikach obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.4.2014 z 05.05.2014r.) [2014-05-08]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa o IV rokowaniach na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrowie (pismo nr MG.6840.1.3.2014 z 05.05.2014r.) [2014-05-08]

Wykazy dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa /Wykaz nr 2 i nr 3/ (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.34.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z 14 kwietnia 2014r.) [2014-04-18]

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele rolne /Wykaz nr 2/ (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.33.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z 14 kwietnia 2014r.) [2014-04-18]

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele nierolnicze (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.20.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z 3 marca 2014r.) [2014-03-06]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa o III rokowaniach na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.2.2014 z 03.02.2014r.) [2014-02-06]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa o III rokowaniach na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrowie (pismo nr MG.6840.1.1.2014 z 03.02.2014r.) [2014-02-06]


Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.5.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z 13 stycznia 2014r. – wykaz nr 1 [2014-01-16]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa o II rokowaniach na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.8.2013 z 28.10.2013r.) [2013-10-31]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa o II rokowaniach na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrowie (pismo nr MG.6840.1.7.2013 z 28.10.2013r.) [2013-10-31]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa o rokowaniach na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.6.2013 z 12.07.2013r.) [2013-07-18]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa o rokowaniach na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Dąbrowie (pismo nr MG.6840.1.5.2013 z 12.07.2013r.) [2013-07-18]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.4.2013 z 29.04 2013r.) [2013-05-06]

Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa w trybie bezprzetargowym (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.26.2013 Wójta Gminy Dąbrowa z 16 kwietnia 2013r. – wykaz nr 3 [2013-04-18]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.3.2013 z 8 kwietnia 2013r.) [2013-04-11]

Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Dąbrowa, będącego w użytkowaniu wieczystym (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.20.2013 Wójta Gminy Dąbrowa z 28 marca 2013r. – wykaz nr 2 [2013-03-29]

Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa w trybie bezprzetargowym (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.5.2013 Wójta Gminy Dąbrowa z 24 stycznia 2013r. – wykaz nr 1 [2013-01-28]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.2.2013 z 14 stycznia 2013r.) [2013-01-17]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.1.2013 z 7 stycznia 2013r.) [2013-01-10]

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym (Załącznik do zarządzenia nr OR.0050.117.2012 Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2012r. [2012-09-27]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.8.2012 z 10 września 2012r.) [2012-09-13]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Sokolniki gm. Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.7.2012 z 10 września 2012r.) [2012-09-13]

Wykaz Nr.1 dot.nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele rolne. Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.107.2013 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15.10.2013r.[2013-10-17].
Ogłoszenia archiwalne:

Ogłoszenie – Powtórzenie - Wójta Gminy Dąbrowa dotyczące sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR A28 (pismo nr ZK.5522.22.2012 z 09.07.2012r.) [2012-07-11]

Wykaz podmiotów zakwalifikowanych do I przetargu ustnego w dniu 6 lipca 2012r. (sprawa nr MG.6840.1.5.2012 z 4 lipca 2012r.) [2012-07-04]

Wykaz dot. do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiących własność Gminy Dąbrowa (Załącznik do zarządzenia nr OR.0050.62.2012 Wójta Gminy Dąbrowa z 11 czerwca 2012r. – wykaz nr 4 [2012-06-14]

Wykaz nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolnicze (Załącznik do zarządzenia nr OR.0050.61.2012 Wójta Gminy Dąbrowa z 11 czerwca 2012r. – wykaz nr 2 [2012-06-14]

Informacja o unieważnienie postępowania na sprzedaż samochodu pożarniczego [2012-06-08]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.5.2012 z 28 maja 2012r.) [2012-05-30]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych gminie Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.4.2012 z 10 maja 2012r.) [2012-05-14]

Ogłoszenie – Powtórzenie - Wójta Gminy Dąbrowa dotyczące sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR A28 (pismo nr ZK.5522.7.2012 z 24.04.2012r.) [2012-04-26]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.3.2012 z 19 kwietnia 2012r.) [2012-04-24]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa dotyczące sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR A28 (pismo nr ZK.5522.7.2012 z 20.03.2012r.) [2012-03-22]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa przeznaczone do sprzedaży (Załącznik do zarządzenia nr OR.0050.17.2012 Wójta Gminy Dąbrowa z 28 lutego 2012r. – wykaz nr 1, nr 2 i nr 3 [2012-02-28]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Dąbrowie (pismo nr MG.6840.1.2.2012 z 25 stycznia 2012r.) [2012-01-25]

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele rolne (Załącznik do zarządzenia nr OR.0050.2.2012 Wójta Gminy Dąbrowa z 11 stycznia 2012r. – wykaz nr 1 [2012-01-13]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.1.2012 z 2 stycznia 2012r.) [2012-01-04]

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele rolne (Załącznik do zarządzenia nr OR.0050.124.2011 Wójta Gminy Dąbrowa z 14 listopada 2011r. – wykaz nr 6 [2011-11-16]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Mechnicach (pismo nr MG.6840.1.11.2011 z 17 października 2011r.) [2011-10-18]

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele rolne (Załącznik do zarządzenia nr OR.0050.95.2011 Wójta Gminy Dąbrowa z 12 września 2011r. – wykaz nr 5 [2011-09-13]

Ogłoszenie – V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Dąbrowie (pismo nr MG.6840.1.10.2011 z 08 września 2011r.) [2011-09-13]

Ogłoszenie – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.9.2011 z 31 sierpnia 2011r.) [2011-09-01]

Ogłoszenie – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Mechnicach (pismo nr MG.6840.1.8.2011 z 2 sierpnia 2011r.) [2011-08-03]

Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Dąbrowa (Załącznik do zarządzenia nr OR.0050.63.2011 Wójta Gminy Dąbrowa z 8 lipca 2011r. – wykaz nr 3 [2011-07-12]

Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa (Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.51.2011 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 czerwca 2011 r. - wykaz nr 2) [2011-06-15]

Ogłoszenie – IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Dąbrowie (pismo nr MG.6840.1.7.2011 z 8 czerwca 2011r.) [2011-06-09]

Ogłoszenie – II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenach gminy Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.6.2011 z 3 czerwca 2011r.) [2011-06-08]

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele rolne w trybie bezprzetargowym (Załącznik do zarządzenia nr OR.0050.45.2011 Wójta Gminy Dąbrowa z 01 czerwca 2011r. – wykaz nr 3 [2011-06-02]

Ogłoszenie – I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sławicach (pismo nr MG.6840.1.5.2011 z 1 czerwca 2011r.) [2011-06-02]Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Dąbrowa (Załącznik do zarządzenia nr OR.0050.30.2011 Wójta Gminy Dąbrowa z 27 kwietnia 2011r. – wykaz nr 1 [2011-04-28]

Ogłoszenie – III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Dąbrowie (pismo nr MG.6840.1.4.2011 z 28 marca 2011r.) [2011-03-29]

Ogłoszenie – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (pismo nr MG.6840.1.3.2011 z 4 marca 2011r.) [2011-03-07]

Ogłoszenie – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (pismo nr MG.6840.1.2.2011 z 3 marca 2011r.) [2011-03-07]

Ogłoszenie – II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Dąbrowie (pismo nr MG 72241-2-1/11 z 4 stycznia 2011r.) [2011-01-07]

Ogłoszenie – II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (pismo nr MG 72241-2-8/10 z 14 grudnia 2010r.) [2010-12-15]