Sprzedaż mienia 2015


Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Chróścinie (pismo nr MG.6840.1.8.2015 z 14.10.2015r.) [2015-10-21]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku (pismo nr MG.6840.1.7.2015 z 02.10.2015r.) [2015-10-08]

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele rolne /wykaz nr 3/ (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.105.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z 14 września 2015r.) [2015-09-18]

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele nierolnicze /wykaz nr 2/ (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.104.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z 14 września 2015r.) [2015-09-17]


Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa.( pismo nr MG.6840.1.6.2015 z 4 września 2015 r.) [2015-09-10]

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele rolne /wykaz nr 1/ (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.88.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z 13 sierpnia 2015r.) [2015-08-20]

Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa /wykaz nr 4/ (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.87.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z 13 sierpnia 2015r.) [2015-08-20]

Wykaz osób zakwalifikowanych do I przetargu ustnego ograniczonego dot. sprzedaży nieruchomości (Nr MG.6840.1.5.2015 z 13 sierpnia 2015r. [2015-08-13]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie (pismo nr MG.6840.1.5.2015 z 03.07.2015r.) [2015-07-09]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa ( pismo nr. MG.6840.1.4.2015) z 11.05.2015 r.) . [2015-05-14].

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.3.2015 z 04.05.2015r.) [2015-05-07]

Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa /Wykaz nr 3/ (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.34.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z 20 kwietnia 2015r.) [2015-04-23]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lipowej (pismo nr MG.6840.1.2.2015 z 30.03.2015r.) [2015-04-02]

Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa /Wykaz nr 2/ (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.17.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z 20 marca 2015r.) [2015-03-26]

Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa /Wykaz nr 1/ (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.15.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z 16 marca 2015r.) [2015-03-19]

Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa /Wykaz nr 1/ (Załącznik do zarządzenia nr SEK.0050.5.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z 26 stycznia 2015r.) [2015-01-29]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa – II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lipowej (pismo nr MG.6840.1.1.2015 z 12.01 2015r.) [2015-01-15]