Budżet 2005


Projekt budżetu gminy Dąbrowa na rok 2005

Budżet gminy Dąbrowa na rok 2005

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok

Dodatkowa informacja Wójta Gminy Dąbrowa za 2005 rok