Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy


Zarządzenie Nr SEK.0050.10.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa.[2016-02-11]


Protokół Gminnego Zespołu ds. konsultacji sporządzony na okoliczność ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa w sprawie zmiany granic Gminy Dąbrowa polegającej na wyłączeniu obszaru Sławic, Wrzosek i części Karczowa i jego włączeniu do Miasta Opola [2016-02-29]