Studium
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĄBROWA


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa zostało przyjęte uchwałą nr V/21/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r.

[Pobierz studium /plik:64MB/] lub Przejdź do uchwał 2011 RG >>